Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Regulamin Konkursu Piosenki Folkowej

02-04-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: Regulamin Konkursu Piosenki Folkowej
Prezentujemy Państwu regulamin konkursu wokalnego, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "Folkowe Smaki". Zachęcamy zainteresowane dzieci i młodzież do zgłaszania swojej kandydatury i udział w konkursie. Będzie to na pewno niezapomniana przygoda. 

I Powiatowy Konkurs Wokalny

„Konkurs piosenki folkowej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” 2019

REGULAMIN

§1

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.

I POWIATOWY KONKURS WOKALNY „Konkurs piosenki folkowej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” zwany dalej Konkursem odbędzie się na podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu dnia 19 maja 2019 r.

§2

W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, o ile zgłosili swój udział w Konkursie, o którym mowa w §1; w dalszej części zwani będą Wykonawcami. Udział w Konkursie ujętym w §1 mogą wziąć soliści, jak również duety i zespoły. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych;

Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§3

Wykonawca przygotowuje do Konkursu dwa utwory. Prezentuje jeden z nich , a na życzenie Komisji Konkursowej drugi. Utwory powinny reprezentować gatunek muzyczny należący do kategorii piosenki ludowej lub o charakterze folkowym. Wykonawca zobowiązany jest do zachowań scenicznych zgodnych z kulturą i dobrymi obyczajami.

§4

Oceny występów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

§5

Komisja konkursowa dokona oceny i przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

kategoria I – szkoła podstawowa ; miejsce I, II, III, Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia

kategoria II – szkoła ponadpodstawowa ; miejsce I,II,III, Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia

Nagrody (rzeczowe) zostaną przygotowane przez Organizatora i będą wręczane zwycięzcom obu kategorii Konkursu  po ogłoszeniu wyników Komisji.

§6

Organizacja Konkursu

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 03 kwietnia do 06 maja 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej e-mailem na adres k~.~bloniarz~@~powiatzaganski~.~pl (w temacie e-maila proszę wpisać „ZGŁOSZENIE KONKURSOWE”) oraz w WERSJI PAPIEROWEJ w biurze podawczym pok. 18 Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dane osobowe wykonawcy/ wykonawców.

 2. Dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail –  kontaktowy

 3. Tytuły wykonywanych dwóch piosenek .

 4. Wskazanie  autorów  tekstu i muzyki ( o ile to możliwe).

 5. Wymagania techniczne.

 6. Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują oświadczenie.

b/ oświadczenie nauczyciela o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

§7

Przebieg Konkursu

Konkurs polega na wysłuchaniu i ocenie przez Komisję konkursową, prezentacji wszystkich kandydatów, którzy dokonali zgłoszenia do konkursu w określonym powyżej terminie. A następnie wyłonieniu zwycięzców, którzy wystąpią po ogłoszeniu wyników.

O kolejności występów decyduje Komisja.  Lista uczestników konkursu (w kolejności występowania) będzie dostępna w dniu występów u Organizatora. Uczestnicy prezentują zgłoszony wcześniej repertuar w ilości 1 lub 2 utwory (w zależności od decyzji Komisji) .

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pertraktowania z wykonawcami na temat szczegółów repertuaru, np. w celu uniknięcia sytuacji, gdy jeden utwór wykonywany jest wielokrotnie.


 

§  8

Sprawy organizacyjne

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego  regulaminu

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatną rejestrację występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń  nadających sie do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

3. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczeniem stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na nasz adres:

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 -100 Żagań

tel. 068-477-79-16

e-mail: sekretariat~@~powiatzaganski~.~pl


 


 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa