Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Własna firma z unijnej dotacji

Ilustracja do informacji: Własna firma z unijnej dotacji
W dniu 8 marca 2017r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne skierowane osób zainteresowanych założeniem  działalności gospodarczej w ramach krajowych i regionalnych programów unijnych.
czytaj dalej ›

Duży sukces uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 59 w Żaganiu.

Ilustracja do informacji: Duży sukces uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 59 w Żaganiu.
Uczniowie Marciniak Dawid, Kasprów Jakub, Bednarz Karol wystartowali II Otwartym Turnieju Młodych Mistrzów – Dobromierz 11.02.2017 w konkurencji walkowej Kick Light Rules zdobywając bardzo dobre wyniki.
W mistrzostwach wzięło udział 102 zawodników z 9 klubów:
 
czytaj dalej ›

Wizyta delegacji amerykańskiej w starostwie

Ilustracja do informacji: Wizyta delegacji amerykańskiej w starostwie
W dniu 23 lutego br. na zaproszenie starosty żagańskiego Henryka Janowicza wizytę w siedzibie starostwa złożyła delegacja wojsk amerykańskich stacjonujących w Żaganiu. Spotkanie poświęcone było nawiązaniu wzajemnej współpracy w dziedzinie kultury, zdrowia i sportu. Z tego też względu wzięli w nim udział radni powiatowi i przedstawiciele zainteresowanych środowisk oraz Wojska Polskiego. Inicjatywa zorganizowania spotkania wyszła od mieszkańców powiatu.
czytaj dalej ›

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
Zarząd Powiatu Żagańskiego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w pracach  Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żagańskiego Nr 221.2017  z dnia 17 lutego 2017r.
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
OGŁOSZENIE: Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
 
 1. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
  art.11 ust.1 pkt.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817).
 2. Cel konkursu oraz rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art.3 ust.2 oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację następujących przedsięwzięć prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego na rzecz jego mieszkańców:
 
Lp.
 
Nazwa zadania
Wysokość środków
 
 
 
1.
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób oddechowego.
 
 
12.000 zł
 
 
2.
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
5.000 zł
 
 
  3.
Prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz ich bliskich.
 
 
3.000 zł
 
czytaj dalej ›

Uczniowie z „59” na uroczystości przekazania dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

Ilustracja do informacji: Uczniowie z „59” na uroczystości przekazania dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
W piątek, 17 lutego, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu wzięli udział w uroczystości przekazania dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Obowiązki dowódcy 11 LDKP od generała dywizji Jarosława Miki przejął generał brygady Stanisław Czosnek.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele sztabu generalnego, władz wojewódzkich, władz powiatu żagańskiego w osobie Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Żagańskiego Mirosława Gąsika, żołnierze polscy i amerykańscy oraz inni zaproszeni goście.
 
czytaj dalej ›

Uczeń 4 klasy w ZSTiL w Żaganiu na 6 miejscu w I Etapie XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej!

Ilustracja do informacji: Uczeń 4 klasy w ZSTiL w Żaganiu na 6 miejscu w I Etapie XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej!
Olimpiada jest najstarszym i  z największymi tradycjami konkursem z wiedzy technicznej organizowanym w Polsce dla uczniów szkół średnich. Młodzież konkuruje w grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinformatycznej, elektroniki i informatyki medycznej oraz informatycznej. Finał olimpiady w obecnej edycji odbywa się dwuetapowo:
czytaj dalej ›

XXIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: XXIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego
XXIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 17 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
czytaj dalej ›

Mistrzostwa Powiatu Street Workout

Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Powiatu Street Workout
Do Mistrzostw Powiatu Street Workout jeszcze pięć miesięcy a my już mamy około 30 zgłoszeń! Na chwilę obecną najmłodszy uczestnikiem mistrzostw jest Jakub 6 lat, reprezentujący Oyama Karate i Thai Kick Boxing WKS „Sobieski” Żagań.
czytaj dalej ›

Szprotawa czeka na wykonawcę Magdalenek - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Szprotawa czeka na wykonawcę Magdalenek - informacja na stronie Partnera Projektu
Burmistrz Szprotawy zaprasza wykonawców do składania ofert na przebudowę z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek w Szprotawie, w którym powstanie Centrum Aktywności Społecznej. Czas na składanie ofert mija 28.02.2017r.
Na początku lutego br. Gmina Szprotawa ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”.
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 35
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa