Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary na realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego” na kwotę 10. 000,00 zł brutto, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w dniu 21 czerwca 2017 roku 
Informacja zostaje zamieszczona:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl
Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.
Wszelkie uwagi dotyczące oferty Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. św. Brata Alberta 4 w Żarach. należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja~@~powaitzaganski~.~pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.
 
czytaj dalej ›

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat Powiatowego Święta Plonów 2017

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat Powiatowego Święta Plonów 2017
Celem konkursu było  wyłonienie i wytypowanie pracy, która stanie się w całości, bądź jej elementy; (pomysł lub motyw) plakatem Powiatowego Święta Plonów 2017, które odbędzie się  26 sierpnia 2017r. w Gozdnicy. Imprezą towarzyszącą tegorocznemu Powiatowemu Świętu Plonów będzie 10 kilometrowy przełajowy „Bieg Wilka”. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z powiatowym świętem plonów np: zaproszenia, banner uliczny, baner na scenę, informacje prasowe itp.
czytaj dalej ›

Festyn strażacki w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Festyn strażacki w Żaganiu
Z okazji jubileuszu 25 – lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Dziecka w dniu 20 czerwca br. w parku Pałacu Książęcego w Żaganiu nad kanałem rzeki Bóbr odbył się festyn strażacki dla dzieci. Podczas festynu, który łączył zabawę z edukacją, odbyły się konkursy plastyczne z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci, pokazy akcji ratowniczych i szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy.
czytaj dalej ›

Komisja bezpieczeństwa o bezpiecznych wakacjach

Ilustracja do informacji: Komisja bezpieczeństwa o bezpiecznych wakacjach
W dniu 21 czerwca w godzinach rannych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, odbyło się posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tematem przewodnim były „Bezpieczne  wakacje”. Służby  powiatu Żagańskiego  przekazały informacje o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpiecznego  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Ponadto Starosta  Henryk Janowicz  omówił  problem dotyczący punktów zbierania odpadów niezgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zwrócił uwagę na powstające dzikie wysypiska na terenach leśnych.   Członek  Zarządu, Maciej Boryna  poruszył temat  nieprawidłowej eksploatacji składowiska odpadów w gminie Szprotawa.
czytaj dalej ›

Życzenia z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017
Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Uczniowie
 
za nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy, realizacji nowych wyzwań, wielu cennych
inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji. To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało się osiągnąć i zrealizować. 
To chwila, by formułować już cele na kolejny etap nauki.
Koniec roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę. 
Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą. 
Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji, wiedzy oraz wielu umiejętności.
Życzę wszystkim pracownikom szkoły,
rodzicom i uczniom aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.
Obyście w nowym roku szkolnym wrócili z nowym zapasem sił i gotowością do spełniania marzeń i planów.
 
Z wyrazami szacunku
Strosta Żagański
Henryk Janowicz
 
czytaj dalej ›

Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - termin naboru wniosków

Ilustracja do informacji: Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - termin naboru wniosków
Zarząd Lubuskich Organizacji Pozarządowych - operator projektu Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - Budżet Inicjatyw Obywatelskich informuje, że konkurs na przyznanie mikrodotacji do wysokości 5 tys zł. został ogłoszony w dniu 12.06.2017r. i potrwa do 07.07.2017r.
Szczegóły dotyczące konkursu i jego wymogów proceduralnych już na stronie ZLOP www.zlop.org.pl.
 
czytaj dalej ›

Eko –Festyn Powiatu Żagańskiego - Informacja na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Ilustracja do informacji: Eko –Festyn Powiatu Żagańskiego - Informacja na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
W lipcu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19)., wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych. Frakcjonowanie odpadów będzie polegało na umieszczaniu:  szkła do zielonego pojemnika, papieru do niebieskiego, metali i plastiku do żółtego, a odpadów typu bio - do brązowego. Dzięki zastosowanemu podziałowi więcej odpadów będzie podlegało recyklingowi. Odpady komunalne będą stanowiły surowce, które wykorzystywane będą w procesie recyklingu.
Eko – Festyn Powiatu Żagańskiego
 
czytaj dalej ›

Festyn Strażacki

Ilustracja do informacji: Festyn Strażacki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zaprasza na Festyn z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Dziecka, który odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00 - 13:00 w parku przy Pałacu Książęcym w Żaganiu. w programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, pokazy sprawności strażaków, nauka udzielania pierwszej pomocy, konkurs plastyczny, pływanie łodzią strażacką, przejażdżki quadem, zamki dmuchane, strażacka grochówka i wiele innych.
czytaj dalej ›

Rowerowy Powiat

Ilustracja do informacji: Rowerowy Powiat
Z wielką radością Starosta Żagański Henryk Janowicz otworzył nowo wybudowany ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Małomicami a Szprotawą. To ważna inwestycja dla mieszkańców obu miast, odcinek stanowi bowiem bezpośrednie połączenie Małomic ze Szprotawą. Do tej pory mieszkańcy, ale również turyści, aby pokonać drogę na rowerze z jednego miasta do drugiego musieli poruszać się po bardzo ruchliwej jezdni.
 
czytaj dalej ›

Kolejny rocznik klas wojskowych z „59” przyjął tradycje 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii

Ilustracja do informacji: Kolejny rocznik klas wojskowych z „59” przyjął tradycje 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii
W listopadzie 2011 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  o profilu wojskowym przy Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu o profilu wojskowym przejęli tradycje 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, z rąk ostatniego żyjącego w Polsce żołnierza tej jednostki – prof. Wojciecha Narębskiego.
13.06. 2017 r. kolejny rocznik klas wojskowych z ZSP w Żaganiu (59) otrzymał prawo noszenia emblematów z logiem 22 KZA (wizerunkiem niedźwiedzia niosącego pocisk w łapach). Uczniowie klas liceum ogólnokształcącego i technikum logistycznego o profilu wojskowym uroczyście ślubowali nosić z godnością i honorem symbole 22 Kompani Zaopatrywania Artylerii. 
 
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 42
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa