Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym

Ilustracja do informacji: Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym
Zarząd Powiatu Żagańskiego w lipcu br. ogłosił przetarg na remont wieży kościoła poewangelickiego we wsi Leszno Dolne (gm. Szprotawa). Od końca II wojny światowej nieużytkowana świątynia sukcesywnie popadała w ruinę. Do dnia dzisiejszego z zabytku zachowały się jedynie dolne partie murów obwodowych i poważnie uszkodzona wieża. Na jej remont powiat pozyskał środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 322.874,00 zł - informuje starosta żagański Henryk Janowicz.
czytaj dalej ›

„Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Ilustracja do informacji: „Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Organizatorzy Kongresu zapraszają organizacje pozarządowe z całej Polski do partnerstwa.
25 października 2017r. w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Hasło tegorocznego kongresu brzmi „Za niezależnym życiem” Kongres zorganizowany zostanie w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i będzie okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce. Ważne,
 
czytaj dalej ›

"Tu mieszkam, tu zmieniam"

Ilustracja do informacji: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy? Najważniejszy jest pomysł, Fundacja BZ WBK pomoże go zrealizować. Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam", 
Wnioski można składać od 15 lipca do 30 września 2017. 
 
 
czytaj dalej ›

Wiosenny Inkubator Innowacji

Ilustracja do informacji: Wiosenny Inkubator Innowacji
Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa ogłasza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Oczekiwane będą nowatorskie pomysły, które pomogą zmieniać rynek pracy i będą miały wpływ na poprawę sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50. roku życia oraz młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na swojej ścieżce zawodowej. 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 sierpnia do 6 września 2017 r.
 
czytaj dalej ›

Zobacz, co kryje w sobie budynek dawnego klasztoru? - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Zobacz, co kryje w sobie budynek dawnego klasztoru? - informacja na stronie Partnera Projektu
XVI wieczne piwnice i srebrne monety to kolejne odsłony podczas prowadzonych badań archeologicznych w budynku byłego klasztoru Magdalenek. Z wizytacją w tej sprawie wybiera się Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Prace idą zgodnie z planem - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Prace idą zgodnie z planem - informacja na stronie Partnera Projektu
31 lipca przyszłego roku to dzień, w którym musi zakończyć się rzeczowa realizacja projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Roboty budowlano-montażowe przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach - informacja na stronie Partnera Projektu
Średniowieczne mury kamienne oraz ceglana zabudowa nowożytna to pierwsze odkrycia jakie miały miejsce podczas prac remontowo-budowlanych w dawnym klasztorze pw. św. Marii Magdaleny, przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Konieczne będą badania architektoniczne.
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Rowery dla wychowanków Domu Dziecka w Szprotawie

Ilustracja do informacji: Rowery dla wychowanków Domu Dziecka w Szprotawie
Siedem rowerów, kamera video i telefon komórkowy, zdeponowane w Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, zostało nieodpłatnie przekazane dla Domu Dziecka w Szprotawie.
W dniu 11 lipca 2017 r. Starosta Żagański, Pan Henryk Janowicz przekazał na rzecz Domu Dziecka w Szprotawie rowery, które odebrała Dyrektor Domu Dziecka, Pani Małgorzata Goździk, w towarzystwie trójki swoich podopiecznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku, gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez uprawnioną osobę w określonym terminie, a prawidłowo poinformowany o nieodebraniu tej rzeczy znalazca nie rości sobie do niej praw, właścicielem rzeczy staje się powiat. Tak było w tym przypadku. Po nabyciu przez Powiat Żagański praw własności, Starosta Żagański podjął decyzję o przekazaniu rowerów dla Domu Dziecka. 
Obecni przy przekazaniu wychowankowie Domu Dziecka podziękowali Panu Staroście za prezent ciesząc się, że otrzymane rowery pozwolą im aktywnie spędzać czas wolny.
 
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV.11.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2017r.
 
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku
czytaj dalej ›

Światowy Dzień Ludności - 11 lipca 2017

Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Ludności - 11 lipca 2017
Trzeba było czekać setki tysięcy lat, aby liczba ludności na świecie wzrosła do 1 miliarda, a potem w ciągu następnych 200 lat zwiększyła się siedmiokrotnie, aby w 2017 roku osiągnąć poziom 7,5 mld ludzi. Mieszkańcy Chin stanowią prawie 19% całej populacji ludności, Indii nieco ponad 17%, USA około 4,5%. Ludność zamieszkująca 28 krajów UE stanowi około 7% ludności naszego globu. Mieszkańcy Polski to 7,4% ludności UE, a Lubuszanie to 2,6% wszystkich mieszkańców kraju.
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 44
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa