Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Powiatowe Święto Plonów - materiał TVP3

Ilustracja do informacji: Powiatowe Święto Plonów - materiał TVP3
Powiatowe Święto Plonów 2018 w TVP3
czytaj dalej ›

INFORMACJA Nr 1/2018 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻAGANIU z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych

Ilustracja do informacji: INFORMACJA Nr 1/2018 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻAGANIU z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych
Podaje się do wiadomości publicznej skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żaganiu.
Przewodniczący: Mirosława Bożena Krzywicka
 1. Zastępca Przewodniczącego: Patrycja Elżbieta Janik-Rzepka
Członkowie:
 1. Wojciech Dumin
 2. Krystyna Zalepa-Gruszczyńska
 3. Anna Bożena Kudyba
 4. Olga Barbara Łabuz-Woźniak
 5. Dorota Łosyk
 6. Anna Emilia Orman
 7. Joanna Rutkowska
 8. Agnieszka Słowik
Siedziba Komisji:
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
Tel. 68 4777923
Pok. 6
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Powiatu Żagańskiego, będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 13.09.2018 r. (czwartek)              w godzinach od 10⁰⁰ do 16⁰⁰
 2. 14.09.2018 r. (piątek)                  w godzinach od 10⁰⁰ do 16⁰⁰
 3. 15.09.2018 r. (sobota)                 w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰
 4. 17.09.2018 r. (poniedziałek)         w godzinach od  9⁰⁰ do 24⁰⁰
Przewodniczący Komisji
/-/ Mirosława Krzywicka
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

II przetarg ustny nieograniczony, działka 583/2 o pow. 0,0419 ha, Miodnica, gm. Żagań

Ilustracja do informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.121 ze zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
czytaj dalej ›

Rusza realizacja projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”

Ilustracja do informacji: Rusza realizacja projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”
W dniu 30.08.2018r. pan Starosta Henryk Janowicz podpisał umowę z przedstawicielem wykonawcy firmą ZISICO sp. z o. o.  na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”.
 
czytaj dalej ›

Powiatowe Święto Plonów 2018- najważniejsze święto rolnicze, już za nami !!!!

Ilustracja do informacji: Powiatowe Święto Plonów 2018- najważniejsze święto rolnicze, już za nami !!!!
Plenerowa dożynkowa impreza odbyła się na boisku sportowym w Tomaszowie, gdyż gospodarzem tegorocznego Powiatowego Święta Plonów obok Starosty Żagańskiego był pan Tomasz Niesłuchowski Wójt Gminy Żagań
 
Barwny korowód gości dożynkowych na miejsce uroczystości prowadziła Orkiestra Dęta z Iłowej pod batutą pana Witolda Patykowskiego oraz Starostwie Dożynek pani Monika Klocek oraz Marian Hrycak. Msza św. polowa koncelebrowana była przez proboszcza Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie ks. Piotr Żuberka, ks. kan. Tadeusza Tasiora, ks. Andrzeja Kramera, ks.Jarosław Stosia, ks.Jana Ciesielskiego i ks. Jarosława Paprockiego. 
Uroczystego otwarcia Powiatowego Święta Plonów 2018 dokonał Henryk Janowicz Starosta Żagański oraz Tomasz Niesłuchowski Wójt Gminy Żagań. Następnie głos zabrali posłowie na Sejm RP i przedstawiciele rządu oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.
 
czytaj dalej ›

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
Dnia 3 września 2018r. Pan Henryk Janowicz Starosta Żagański wziął udział w uroczystych inauguracjach nowego roku szkolnego w:
 • Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, 
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, 
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Żaganiu, 
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. 
Powiatowa Inauguracja odbyła się na Placu Wolności w Iłowej z udziałem Pana Stanisława Tomczyszyna Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, Pana Henryka Janowicza Starosty Żagańskiego  oraz Pana Pawła Lichtańskiego Burmistrza Miasta Iłowa.Uroczystość przygotowały wspólnie wszystkie szkoły działające na ternie miasta  Iłowa. W trakcie inauguracji rozpoczęto uroczyste obchody 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości.
 
czytaj dalej ›

Życzenia na rok szkolny 2018/2019

Ilustracja do informacji: Życzenia na rok szkolny 2018/2019
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie,
 
przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, będący kolejnym etapem realizacji i wdrażania zmian w polskiej edukacji. Przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to szczególny moment w naszej historii. Wzmacnia on naszą tożsamość oraz podkreśla ważną rolę Polski w Europie.  
Droga młodzieży, przed Wami nowy rok szkolny – czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i realizacji planów. 
Nasze szkoły sukcesywnie doposażamy w nowe pomoce dydaktyczne, otwieramy nowe pracownie mając nadzieję, że pozwoli to na rozwijanie Waszych zainteresowań, dogłębne poznanie wybranych dziedzin nauki, co przygotuje Was do zaplanowania przyszłości. 
Drodzy Nauczycie, Pedagodzy, to kolejny rok wytężonej pracy nad kształtowaniem umysłów młodych ludzi, którzy dzięki Wam odnajdują swoje pasje, talenty i zdobywają nowe umiejętności. Wysoko cenię Państwa oddanie uczniom i życzę samych sukcesów w pracy z uczniem. 
 Życzę wszystkim owocnego i radosnego roku szkolnego, pełnego marzeń, wyzwań, aktywności fizycznej i realizacji własnych celów. 
 
Z wyrazami szacunku
 
Starosta Żagański
Henryk Janowicz
 
 
czytaj dalej ›

Obwieszczenie Starosty Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie Starosty Żagańskiego
OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
 
            Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 71, poz. 936), uchwałą XXXII/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 58, poz. 809) oraz uchwałą Nr XXXIII.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę XLV/17/2002 z dania 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 poz. 687) podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę powiatowej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych
1
Miasto Żagań
6
2
Miasto Gozdnica
Gmina Iłowa
Gmina Wymiarki
3
3
Gmina Żagań
Gmina Brzeźnica
3
4
Gmina Szprotawa
Gmina Małomice
Gmina Niegosławice
7
           
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pok. 6, tel. 68 477 79 23
 
 
STAROSTA
/-/ Henryk Janowicz
 
czytaj dalej ›

Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”

Ilustracja do informacji: Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”
„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania upływa 31 sierpnia 2018r. Celem konkursu jest pokazanie bogactwa regionów polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. 
Więcej informacji http://kowr.gov.pl/konkurs
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach
Ogłoszenie
Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary na realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego” na kwotę 10.000,00 zł, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w dniu 21 sierpnia 2018 roku
Informacja zostaje zamieszczona:
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 30
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa