Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Stawiamy kolejne ławki

Ilustracja do informacji: Stawiamy kolejne ławki
Na terenie Żagania stanęły kolejne ławki zamontowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Mają one służyć mieszkańcom, którzy będą chcieli odpocząć. Ławki osobiście przetestował starosta Henryk Janowicz. 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
Na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) 

Zarząd Powiatu Żagańskiego, zwany dalej Ogłaszającym 
ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2019 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”
czytaj dalej ›

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim”

Ilustracja do informacji: Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim”
OTWARTY NABÓR NA PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM”
 
Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2018 poz.1431)
Powiat Żagański ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”, numer porozumienia  RPLB.08.04.01-08-0003/16-00, w ramach  Osi Priorytetowej XVIII – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.
 
 1. Cel partnerstwa:
 
czytaj dalej ›

Przebudowa drogi w Dzikowicach

Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi w Dzikowicach
Starostwo Powiatowe w Żaganiu ogłosiło przetrag na przebudowę drogi w tzw. Meksyku, czyli części wsi Dzikowice (Gm. Szprotawa). O inwestycję zabiegał Roman Śliwiński, etatowy członek zarządu, do którego mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali skargi na zły stan techniczny nawierzchni, nierówności i utrudnioną jazdę.
czytaj dalej ›

Parking przy szpitalu gotowy dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Parking przy szpitalu gotowy dla mieszkańców
Budowa parkingu przy żagańskim szpitalu była strzałem w dziesiątkę. Pacjenci, a także personel lecznicy, chętnie korzystają z dodatkowych miejsc parkingowych. Inwestycja zdecydowanie odciążyła ruch przy głównym parkingu, co wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z placówki. 
czytaj dalej ›

Rusza przebudowa ulicy Żółkiewskiego

Ilustracja do informacji: Rusza przebudowa ulicy Żółkiewskiego
16 lipca br., Starostwo Powiatowe w Żaganiu podpisze umowę na przebudowę drogi powiatowej 1071F. O planowanej inwestycji powiat żagański informował wielokrotnie. Po ogłoszeniu przetargu udało się wyłonić wykonawcę, który zaproponował najlepszą ofertę. Ulicę Żółkiewskiego w Żaganiu do skrzyżowania w miejscowości Dzietrzychowice przebuduje Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Inwestycja opiewa na kwotę blisko 6 mln zł. 
czytaj dalej ›

Wspólne rozwiązywanie problemów

Ilustracja do informacji: Wspólne rozwiązywanie problemów
Starosta Henryk Janowicz wziął udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szprotawie, którego członkowie zmagają się z problemem wciąż pojawiających się pożarów składowiska odpadów produkcyjnych po byłych zakładach garbarskich w Lesznie Górnym. 
czytaj dalej ›

Przygotowania do kolejnego roku szkolnego

Ilustracja do informacji: Przygotowania do kolejnego roku szkolnego
W czwartek, 11 lipca br., w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się pierwsze robocze spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. Władze powiatu mając na względzie zbliżające się rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, a także śledząc aktualne doniesienia medialne z Polski, szczególny nacisk kładą na nabór do szkół, o czym rozmawiali z dyrektorami. 
czytaj dalej ›

Przetargi ustne nieograniczone na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Przetargi ustne nieograniczone na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC 
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2018.2204 j.t. ze zm.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Chin w dniach 12-18 sierpnia 2019 r.

Ilustracja do informacji: Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Chin w dniach 12-18 sierpnia 2019 r.
Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach Food Expo 2019 w Hongkongu. Odbywające się  w Hongkongu targi Food Expo 2019( https://event.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo/) to międzynarodowe targi jakości żywności    i napojów, opakowań, technologii produkcji. To wydarzenie prezentuje produkty, takie jak przetworzona i pakowana żywność, owoce morza, mięso, przetworzona i pakowana żywność, produkty drobiowe, produkty mleczne, dodatki i składniki żywności, sprzęt piekarniczy i cukierniczy, wino, napoje alkoholowe i napoje, kawa i herbata itp. Targi są miejscem spotkań producentów i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych. Powodzeniem na targach będą się cieszyć także producenci opakowań do żywności, producenci i dystrybutorzy maszyn gastronomicznych oraz wszelkich innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej.
Proponowane punkty programu:
• udział w międzynarodowych targach Food Expo 2019 w Hongkongu,
• spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
• spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo- Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)
Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.
Termin rekrutacji: od 05.07.2019r. do 19.07.2019 r. do godziny 23:59.
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 3000,00 netto.
Rekrutacja jest dwuetapowa. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):
1. elektronicznego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.lcpr.pl (TUTAJ)
2. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja~@~lcpr~.~pl lub osobiście: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140  Zielona Góra
W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja~@~lcpr~.~pl parafowanych i wypełnionych dokumentów:
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.
Termin rekrutacji: od o 05.07.2019r. do 19.07.2019 r. do godziny 23:59.
Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub email promocja~@~lcpr~.~pl
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 52
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa