Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Bank ochrony środowiska zaprasza do konkursu EkoModel

Ilustracja do informacji: Bank ochrony środowiska zaprasza do konkursu EkoModel
Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.
czytaj dalej ›

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XXVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 28 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
czytaj dalej ›

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie
G.6620.7.3.2017
Żagań, 21 lipca 2017 r.
 
ZAWIADOMIENIE 
Starosty Żagańskiego
 
Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016.1629) Starosta Żagański zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie w/w przepisów prawa.
 
W ramach prac geodezyjnych będą wykonywane między innymi : pomiary gruntów, budynków, weryfikacja sposobu użytkowania gruntów, zbieranie informacji na temat gruntów, budynków i lokali, weryfikacja danych na temat podmiotów. Zebrane informacje posłużą do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia Starosta będzie informował poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.
 
Wykonaniem czynności technicznych związanych z zebraniem niezbędnych informacji, opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zajmuje się: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK „Geomap” Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , 65-625 Zielona Góra, ul. Krośnieńska 3.
 
Termin zakończenia wszystkich prac ustalony został na dzień 15.11.2017 r.
 
Zawiadamiając o powyższych czynnościach uprzejmie proszę wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych, władających nieruchomościami, administratorów i zarządców nieruchomości o czynny udział w tych pracach (w tym pomoc w pozyskaniu niezbędnych danych ewidencyjnych dotyczących działek, budynków i lokali w zakresie objętym opracowaniem oraz umożliwienie wglądu do dokumentacji dotyczącej gruntów, budynków i lokali).
 
czytaj dalej ›

Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym

Ilustracja do informacji: Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym
Zarząd Powiatu Żagańskiego w lipcu br. ogłosił przetarg na remont wieży kościoła poewangelickiego we wsi Leszno Dolne (gm. Szprotawa). Od końca II wojny światowej nieużytkowana świątynia sukcesywnie popadała w ruinę. Do dnia dzisiejszego z zabytku zachowały się jedynie dolne partie murów obwodowych i poważnie uszkodzona wieża. Na jej remont powiat pozyskał środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 322.874,00 zł - informuje starosta żagański Henryk Janowicz.
czytaj dalej ›

„Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Ilustracja do informacji: „Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Organizatorzy Kongresu zapraszają organizacje pozarządowe z całej Polski do partnerstwa.
25 października 2017r. w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Hasło tegorocznego kongresu brzmi „Za niezależnym życiem” Kongres zorganizowany zostanie w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i będzie okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce. Ważne,
 
czytaj dalej ›

"Tu mieszkam, tu zmieniam"

Ilustracja do informacji: "Tu mieszkam, tu zmieniam"
Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy? Najważniejszy jest pomysł, Fundacja BZ WBK pomoże go zrealizować. Fundacja Banku Zachodniego ogłasza kolejną edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam", 
Wnioski można składać od 15 lipca do 30 września 2017. 
 
 
czytaj dalej ›

Wiosenny Inkubator Innowacji

Ilustracja do informacji: Wiosenny Inkubator Innowacji
Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa ogłasza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w obszarze rynku pracy. Oczekiwane będą nowatorskie pomysły, które pomogą zmieniać rynek pracy i będą miały wpływ na poprawę sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50. roku życia oraz młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na swojej ścieżce zawodowej. 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 sierpnia do 6 września 2017 r.
 
czytaj dalej ›

Zobacz, co kryje w sobie budynek dawnego klasztoru? - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Zobacz, co kryje w sobie budynek dawnego klasztoru? - informacja na stronie Partnera Projektu
XVI wieczne piwnice i srebrne monety to kolejne odsłony podczas prowadzonych badań archeologicznych w budynku byłego klasztoru Magdalenek. Z wizytacją w tej sprawie wybiera się Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Prace idą zgodnie z planem - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Prace idą zgodnie z planem - informacja na stronie Partnera Projektu
31 lipca przyszłego roku to dzień, w którym musi zakończyć się rzeczowa realizacja projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Roboty budowlano-montażowe przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach - informacja na stronie Partnera Projektu
Średniowieczne mury kamienne oraz ceglana zabudowa nowożytna to pierwsze odkrycia jakie miały miejsce podczas prac remontowo-budowlanych w dawnym klasztorze pw. św. Marii Magdaleny, przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Konieczne będą badania architektoniczne.
 
 
 
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa