Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Starosta Żagański Henryk Janowicz zaprasza mieszkańców powiatu żagańskiego na obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 14 listopada 2017r. (wtorek) w filii 105 Kresowego Szpitala Wojskowy z Przychodnią w Żaganiu ul. Żelazna 1 (sala Szkoły Rodzenia)
 
Bezpłatne badania w godz. 11.30-14.00; pomiar glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tkanki tłuszczowej i BMI
 
W godz. 13.00-14.00 prelekcje 
1. o nowych zasadach właściwego odżywiania  
2. o mitach w pielęgnacji stóp  
3. o nowościach sprzętowych w leczeniu cukrzycy   
4. o najnowszych możliwościach leczniczych i lekach 
 
czytaj dalej ›

Co dalej ze składowiskiem w Szprotawie?

Ilustracja do informacji: Co dalej ze składowiskiem w Szprotawie?
W dniu 8.11.2017r. z inicjatywy przewodniczących rad miejscowych samorządów (przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Gąsik, przewodniczący Rady Miejskiej Szprotawy Andrzej Skawiński, przewodniczący Rady Miejskiej Małomic Józef Chuchra) odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z panią marszałek Elżbietą Anną Polak i wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem. Tematem spotkania było szprotawskie składowisko odpadów.
czytaj dalej ›

Zaproszenie na konferencję dla przedsiębiorców

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na konferencję dla przedsiębiorców
W związku ze zbliżającym się tygodniem przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z terenu Powiatu Żagańskiego na konferencję, która odbędzie się w dniu 15 listopada o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu.
Tematyką spotkania będzie możliwość pozyskiwania wsparcia z różnych źródeł przez przedsiębiorców. Chcielibyśmy by Państwo uzyskali pełną informację na temat działań, które są do Was skierowane i z jakich form wsparcia możecie jeszcze skorzystać.
 
czytaj dalej ›

Urodziny kombatanta

Ilustracja do informacji: Urodziny kombatanta
W Pałacu Książęcym podczas posiedzenia Związku Kombatantów RP i byłych Więżniów Politycznych uczczono 89.urodziny prezesa Związku Wiesława
Niklewicza. W posiedzeniu Związku brał udział  członek Zarzadu Powiatu - Maciej Boryna.Były życzenia długich lat życia w zdrowiu ,kwiaty i prezenty od władz powiatu.
czytaj dalej ›

VI Powiatowy Konkurs Wokalny Kaczmarski&Gintrowski

Ilustracja do informacji: VI Powiatowy Konkurs Wokalny Kaczmarski&Gintrowski
Szanowni Państwo,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie zaprasza na VI Powiatowy Konkurs Wokalny Kaczmarski&Gintrowski organizowany we współpracy ze Szprotawskim Domem Kultury.
W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Żagańskiego, Burmistrza Szprotawy, 11 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego, Gazety Lokalnej, Agencji reklamowej Graffiti PHU.
 
czytaj dalej ›

Bony rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników

Ilustracja do informacji: Bony rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników
Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają przedsiębiorstwa z sektora MMŚP do aplikowania o wsparcie w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.
Projekt jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP i realizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, na obszarze powiatów: świebodzińskiego, krośnieńskiego, wschowskiego, nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego oraz mieście Zielona Góra.
 
czytaj dalej ›

Nowe chodniki i parking w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Nowe chodniki i parking w Żaganiu
Ponad 3 500 m2 powierzchni chodników, nowe zjazdy do posesji oraz przebudowa parkingu, to bilans zakończonej inwestycji Powiatu Żagańskiego przy ulicy Śląskiej oraz Buczka w Żaganiu.
czytaj dalej ›

Staże zawodowe u pracodawców

Ilustracja do informacji: Staże zawodowe u pracodawców
W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, uczniowie i nauczyciele  z  Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w okresie wakacyjnym (tj. w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień br.) wzięli udział w praktykach/stażach u pracodawców na terenie województwa lubuskiego. Łącznie staż odbyło 85 uczniów i 2 nauczycieli kształcenia zawodowego (z ZSTiL Żagań).
 
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku
Załącznik nr 1
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 1 ROKU
 
 1. Obręb 0001 miasta Żagań, do dzierżawy przeznaczona będzie cześć nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0018 ha oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1846 o pow. 0,5006 ha (po dokonanym podziale działka oznaczona nr 1846/2 o pow. 0,0018 ha) na cele handlowo - usługowe. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do 1 roku. W przypadku przeprowadzenia przetargu na przedmiotową nieruchomość przez właściciela, dzierżawa zostanie rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań przyjętego Uchwałą nr XXIV/45/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 24.04.2008r działka 1848 położona jest na terenie oznaczonym 1KD(L)33 – drogi lokalne
 3. Na dzierżawioną cześć została wydana przez Burmistrza Miasta Żagań  decyzja nr 11/2017 o warunkach zabudowy z dnia 22.06.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na stawek czynszu obowiązujących na terenie miasta Żagań zgodnie z Uchwałą Nr XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 r.
 5. Miesięczny Czynsz dzierżawny wynosić będzie 144,00zł do którego winny być doliczony obowiązujący podatek Vat
 6. Płatność: czynsz dzierżawny miesięczny będzie płatny z góry do 10-tego dnia za dany miesiąc dzierżawy
 7. Termin zagospodarowania: z dniem podpisania umowy na okres do 1 roku
 8. Dzierżawca zobowiązany będzie m.in. do:
  • zawarcia we własnym zakresie umów na dostawę energii elektrycznej i wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, ochrony, i ponoszenia kosztów z tego tytułu;
  • uiszczania od przedmiotu dzierżawy podatku od nieruchomości;
KW –  ZG1G/00043605/2
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Data wywieszenia: 30.10.2017r.
 
czytaj dalej ›

Ogólnopolski Tydzień Kariery w szkołach ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Tydzień Kariery w szkołach ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Szkoły ponadgimnazjalne objęte projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” wychodząc naprzeciw potrzebą uczniów zorganizowały w ramach OTK szereg działań skierowanych do młodzieży.
 
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa