Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wizja pałacu w Suchej Dolnej

Ilustracja do informacji: Wizja pałacu w Suchej Dolnej
W dniu 29 czerwca br. powołana przez starostę żagańskiego Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków dokonała planowej wizji zespołu pałacowo-folwarcznego w Suchej Dolnej (gm. Niegosławice). Wybór obiektu nie był przypadkowy. Od wielu lat zabytek niszczeje i stwarza potencjalne zagrożenia.
czytaj dalej ›

Ważne! spotkanie ws. składowiska odpadów pod Szprotawą

Ilustracja do informacji: Ważne! spotkanie ws. składowiska odpadów pod Szprotawą
W dniu 28 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu zorganizowano spotkanie robocze w sprawie uciążliwego oddziaływania składowiska odpadów pod Szprotawą. Mieszkańcom najbardziej doskwiera dochodzący ze składowiska smród. Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński poinformował, że w ramach prowadzonej kontroli
 
 
czytaj dalej ›

IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Ilustracja do informacji: IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
czytaj dalej ›

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Ilustracja do informacji: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
Po wielu trudach i ciężkiej pracy nadszedł czas na wypoczynek. 23 czerwca 2017 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego! Była to okazja do podziękowania za rzetelność, wytrwałość, zaangażowanie i solidną, sumienną pracę wszystkim, którzy mają swój wkład w kształcenie młodego pokolenia.
czytaj dalej ›

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatowego Święta Plonów 2017

Ilustracja do informacji: Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatowego Święta Plonów 2017
Starosta Żagański Henryk Janowicz serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatowego Święta Plonów 2017r.
Nieodłącznym elementem corocznego Święta Plonów jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Celem konkursu jest kultywowanie i popularyzowanie ludowej tradycji obrzędu dożynkowego oraz tradycji wykonywania wieńców dożynkowych. Jak co roku Starosta Żagański dla zwycięzców przeznaczył nagrody gotówkowe w wysokości: 1200 zł- I miejsce,  800 zł- II miejsce i 600 zł- III miejsce.   Powiatowe Święto Plonów w roku bieżącym  odbędzie się 26 sierpnia 2017r. w Gozdnicy. Jak co roku w programie powiatowego święta plonów przewidzieliśmy Mszę św. w intencji rolników i ich rodzin, obrzęd dożynkowy, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, quizy i potyczki rodzinne, prezentację rolnictwa ekologicznego, regionalnych produktów spożywczych, a gwiazdą wieczoru będzie zespół  Dwa plus Jeden.
Dodatkową atrakcją tegorocznego święta plonów będzie  10- kilometrowy crossowy „Bieg Wilka” po lasach okalających Gozdnicę.
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary na realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego” na kwotę 10. 000,00 zł brutto, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w dniu 21 czerwca 2017 roku 
Informacja zostaje zamieszczona:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl
Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.
Wszelkie uwagi dotyczące oferty Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. św. Brata Alberta 4 w Żarach. należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, lub na adres poczty elektronicznej e-mail: promocja~@~powaitzaganski~.~pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadanie publicznego.
 
czytaj dalej ›

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat Powiatowego Święta Plonów 2017

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat Powiatowego Święta Plonów 2017
Celem konkursu było  wyłonienie i wytypowanie pracy, która stanie się w całości, bądź jej elementy; (pomysł lub motyw) plakatem Powiatowego Święta Plonów 2017, które odbędzie się  26 sierpnia 2017r. w Gozdnicy. Imprezą towarzyszącą tegorocznemu Powiatowemu Świętu Plonów będzie 10 kilometrowy przełajowy „Bieg Wilka”. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z powiatowym świętem plonów np: zaproszenia, banner uliczny, baner na scenę, informacje prasowe itp.
czytaj dalej ›

Festyn strażacki w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Festyn strażacki w Żaganiu
Z okazji jubileuszu 25 – lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Dziecka w dniu 20 czerwca br. w parku Pałacu Książęcego w Żaganiu nad kanałem rzeki Bóbr odbył się festyn strażacki dla dzieci. Podczas festynu, który łączył zabawę z edukacją, odbyły się konkursy plastyczne z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci, pokazy akcji ratowniczych i szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy.
czytaj dalej ›

Komisja bezpieczeństwa o bezpiecznych wakacjach

Ilustracja do informacji: Komisja bezpieczeństwa o bezpiecznych wakacjach
W dniu 21 czerwca w godzinach rannych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, odbyło się posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tematem przewodnim były „Bezpieczne  wakacje”. Służby  powiatu Żagańskiego  przekazały informacje o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpiecznego  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Ponadto Starosta  Henryk Janowicz  omówił  problem dotyczący punktów zbierania odpadów niezgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zwrócił uwagę na powstające dzikie wysypiska na terenach leśnych.   Członek  Zarządu, Maciej Boryna  poruszył temat eksploatacji składowiska odpadów w gminie Szprotawa.
czytaj dalej ›

Życzenia z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017
Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Uczniowie
 
za nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy, realizacji nowych wyzwań, wielu cennych
inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji. To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało się osiągnąć i zrealizować. 
To chwila, by formułować już cele na kolejny etap nauki.
Koniec roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę. 
Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą. 
Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji, wiedzy oraz wielu umiejętności.
Życzę wszystkim pracownikom szkoły,
rodzicom i uczniom aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.
Obyście w nowym roku szkolnym wrócili z nowym zapasem sił i gotowością do spełniania marzeń i planów.
 
Z wyrazami szacunku
Strosta Żagański
Henryk Janowicz
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa