Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2017 r.
 2. Termin zakończenia: 9 listopada 2017 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja~@~powiatzaganski~.~pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu
 6. Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku.
 
 
 
 1. Podstawy prawne
  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm. );
  3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Rodzaj zadania objętego konkursem:
  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie  Żagańskim”,  o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 
 
czytaj dalej ›

Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana - informacja na stronie Partnera Projektu
Od 6 miesięcy trwa przebudowa budynku po byłym klasztorze Magdalenek. Zaawansowanie prac wynosi 25%. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Powiatowy Dzień Seniora 2017

Ilustracja do informacji: Powiatowy Dzień Seniora 2017
Tegoroczny Powiatowy Dzień Seniora zorganizowany przez Henryka Janowicza  Starostę Żagańskiego odbył się 13 października w Hotelu Willa Park w Żaganiu. W spotkaniu uczestniczyło około 130 przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych z powiatu żagańskiego, a swoją obecnością uświetnił je Stanisław Tomczyszyn -Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Mirosław Gąsik- Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego oraz Anna Kulczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
czytaj dalej ›

lV wielkie łowy w puszczy żagańskiej

Ilustracja do informacji: lV wielkie łowy w puszczy żagańskiej
W niedzielę 15 pażdziernika punktualnie o 10 rano na dziedzińcu żagańskiego pałacu, sygnaliści dali znak do otwarcia, poprzedzonych uroczystą mszą oraz przemarszem przez centrum miasta, lV wielkich łowów w puszczy żagańskiej.
czytaj dalej ›

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej 2017
11 października w powiatowych placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele z okazji przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej.
czytaj dalej ›

Lubuska policja czeka na Ciebie!

Ilustracja do informacji: Lubuska policja czeka na Ciebie!
Lubuska Policja zachęca, aby zostać jej funkcjonariuszem. Szerokie spectrum policyjnych działań z pewnością sprawi, że każdy znajdzie komórkę zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz wykształceniem. To bardzo ciekawa ale i odpowiedzialna służba, która adresowana jest do tych, którzy nie są obojętni wobec wszelkich form łamania prawa i zależy im na bezpieczeństwie Polski i Jej obywateli.
Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia proponujemy służbę w Policji. Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.
Nabór do służby w Policji jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów : 68 476 32 70 lub 68 476 32 71
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
 •  ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 •  stabilne, stałe zatrudnienie;
 •  wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 •  wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy;
 •  nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 •  prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;
 •  możliwość doskonalenia zawodowego;
 •  możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 •  prestiż zatrudnienia;
 •  służbę w organizacji zaufania społecznego;
 •  szeroki katalog specjalizacji;
 •  wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 •  przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.
 
I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!
Kto ma szansę na służbę w Policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
 •  posiadać polskie obywatelstwo,
 •  posiadać nieposzlakowaną opinię,
 •  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 •  korzystać z pełni praw publicznych,
 •  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 •  posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 •  dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 •  osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.policja.pl w zakładce PRACA W POLICJI . Szczegółowych informacji udziela również Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów : 68 476 32 70 lub 68 476 32 71, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 
Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.

Konferencja lokalna pt. „Absolwent na rynku pracy”

Ilustracja do informacji: Konferencja lokalna pt. „Absolwent na rynku pracy”
Mając na celu prezentację nowoczesnych rozwiązań związanych z doradztwem zawodowym oraz aktywizacją zawodową młodzieży, a także integracje osób zainteresowanych poradnictwem edukacyjno – zawodowym, Starostwo Powiatowe w Żaganiu przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żaganiu zorganizowało konferencje pt. „Absolwent na rynku pracy”.
 
 
czytaj dalej ›

Wizja na zamku granicznym w Janowcu (gm. Małomice)

Ilustracja do informacji: Wizja na zamku granicznym w Janowcu (gm. Małomice)
Pod koniec września 2017 r. powołana przez starostę żagańskiego Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków dokonała planowej wizji zamku w Janowcu (gm. Małomice).
 
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa