Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrzychowicach

Ilustracja do informacji: 70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrzychowicach
Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach ks.  proboszcz Jarosław Paprocki.
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do zbycia

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miasto Szprotawa dz. 321/254, 321/255
czytaj dalej ›

Powiatowe Święto Plonów oraz Gozdnickie Lato Ceramików

Ilustracja do informacji: Powiatowe Święto Plonów oraz Gozdnickie Lato Ceramików
Henryk Janowicz Starosta Żagański i Krzysztof Jarosz Burmistrz Gozdnicy zapraszają na Powiatowe Święto Plonów oraz Gozdnickie Lato Ceramików, 26 - 27 sierpnia 2017r., Gozdnica, stadion miejski, ul. Sportowa. Szczegółowy plan wydarzeń:
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1. Jednostka ewidencyjna 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne nieruchomość gruntowa niezabudowana:
czytaj dalej ›

Podziękowania księdzu kanonikowi Zygmuntowi Mokrzyckiemu

Ilustracja do informacji: Podziękowania księdzu kanonikowi Zygmuntowi Mokrzyckiemu
Parafianie tłumnie przybyli na uroczystą mszę świętą, aby swoją obecnością podziękować księdzu kanonikowi Zygmuntowi Mokrzyckiemu za posługę kapłańską w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu.
Starosta Żagański Henryk Janowicz podziękował za pracę i zaangażowanie w rozwój inwestycyjny kościoła – swoją pracą duszpasterską w Parafii wniósł ksiądz nieoceniony wkład w rozwój duchowy naszej społeczności lokalnej pracując na rzecz najmłodszych, młodzieży i dorosłych, głosząc prawdę i Dobre Słowo. Podczas 5 lat posługi w Żagańskiej Parafii ks kan. Zygmunt Mokrzycki przeprowadził szereg remontów dzięki którym parafia pięknieje w naszych oczach. Aktywna współpraca z samorządami pozwoliła dofinansować zadania jakie postawił przed sobą proboszcz.
 
czytaj dalej ›

Bank ochrony środowiska zaprasza do konkursu EkoModel

Ilustracja do informacji: Bank ochrony środowiska zaprasza do konkursu EkoModel
Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.
czytaj dalej ›

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XXVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 28 lipca 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
czytaj dalej ›

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie
G.6620.7.3.2017
Żagań, 21 lipca 2017 r.
 
ZAWIADOMIENIE 
Starosty Żagańskiego
 
Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016.1629) Starosta Żagański zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych: Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej: 081005_5, Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie w/w przepisów prawa.
 
W ramach prac geodezyjnych będą wykonywane między innymi : pomiary gruntów, budynków, weryfikacja sposobu użytkowania gruntów, zbieranie informacji na temat gruntów, budynków i lokali, weryfikacja danych na temat podmiotów. Zebrane informacje posłużą do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia Starosta będzie informował poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń. Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków.
 
Wykonaniem czynności technicznych związanych z zebraniem niezbędnych informacji, opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zajmuje się: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK „Geomap” Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , 65-625 Zielona Góra, ul. Krośnieńska 3.
 
Termin zakończenia wszystkich prac ustalony został na dzień 15.11.2017 r.
 
Zawiadamiając o powyższych czynnościach uprzejmie proszę wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych, władających nieruchomościami, administratorów i zarządców nieruchomości o czynny udział w tych pracach (w tym pomoc w pozyskaniu niezbędnych danych ewidencyjnych dotyczących działek, budynków i lokali w zakresie objętym opracowaniem oraz umożliwienie wglądu do dokumentacji dotyczącej gruntów, budynków i lokali).
 
czytaj dalej ›

Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym

Ilustracja do informacji: Będzie remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym
Zarząd Powiatu Żagańskiego w lipcu br. ogłosił przetarg na remont wieży kościoła poewangelickiego we wsi Leszno Dolne (gm. Szprotawa). Od końca II wojny światowej nieużytkowana świątynia sukcesywnie popadała w ruinę. Do dnia dzisiejszego z zabytku zachowały się jedynie dolne partie murów obwodowych i poważnie uszkodzona wieża. Na jej remont powiat pozyskał środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 322.874,00 zł - informuje starosta żagański Henryk Janowicz.
czytaj dalej ›

„Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Ilustracja do informacji: „Za niezależnym życiem” - III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Organizatorzy Kongresu zapraszają organizacje pozarządowe z całej Polski do partnerstwa.
25 października 2017r. w Warszawie odbędzie się III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Hasło tegorocznego kongresu brzmi „Za niezależnym życiem” Kongres zorganizowany zostanie w piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i będzie okazją do przedstawienia priorytetów do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz propozycji założeń do nowych ustaw dotyczących systemu wsparcia w Polsce. Ważne,
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa