Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Prace idą zgodnie z planem - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Prace idą zgodnie z planem - informacja na stronie Partnera Projektu
31 lipca przyszłego roku to dzień, w którym musi zakończyć się rzeczowa realizacja projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Roboty budowlano-montażowe przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Pierwsze odkrycia archeologiczne w Magdalenkach - informacja na stronie Partnera Projektu
Średniowieczne mury kamienne oraz ceglana zabudowa nowożytna to pierwsze odkrycia jakie miały miejsce podczas prac remontowo-budowlanych w dawnym klasztorze pw. św. Marii Magdaleny, przy Placu Kościelnym 2 w Szprotawie. Konieczne będą badania architektoniczne.
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Rowery dla wychowanków Domu Dziecka w Szprotawie

Ilustracja do informacji: Rowery dla wychowanków Domu Dziecka w Szprotawie
Siedem rowerów, kamera video i telefon komórkowy, zdeponowane w Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, zostało nieodpłatnie przekazane dla Domu Dziecka w Szprotawie.
W dniu 11 lipca 2017 r. Starosta Żagański, Pan Henryk Janowicz przekazał na rzecz Domu Dziecka w Szprotawie rowery, które odebrała Dyrektor Domu Dziecka, Pani Małgorzata Goździk, w towarzystwie trójki swoich podopiecznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku, gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez uprawnioną osobę w określonym terminie, a prawidłowo poinformowany o nieodebraniu tej rzeczy znalazca nie rości sobie do niej praw, właścicielem rzeczy staje się powiat. Tak było w tym przypadku. Po nabyciu przez Powiat Żagański praw własności, Starosta Żagański podjął decyzję o przekazaniu rowerów dla Domu Dziecka. 
Obecni przy przekazaniu wychowankowie Domu Dziecka podziękowali Panu Staroście za prezent ciesząc się, że otrzymane rowery pozwolą im aktywnie spędzać czas wolny.
 
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV.11.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2017r.
 
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku
czytaj dalej ›

Światowy Dzień Ludności - 11 lipca 2017

Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Ludności - 11 lipca 2017
Trzeba było czekać setki tysięcy lat, aby liczba ludności na świecie wzrosła do 1 miliarda, a potem w ciągu następnych 200 lat zwiększyła się siedmiokrotnie, aby w 2017 roku osiągnąć poziom 7,5 mld ludzi. Mieszkańcy Chin stanowią prawie 19% całej populacji ludności, Indii nieco ponad 17%, USA około 4,5%. Ludność zamieszkująca 28 krajów UE stanowi około 7% ludności naszego globu. Mieszkańcy Polski to 7,4% ludności UE, a Lubuszanie to 2,6% wszystkich mieszkańców kraju.
 
czytaj dalej ›

Utrudnienia w Bukowinie Bobrzańskiej

Ilustracja do informacji: Utrudnienia w Bukowinie Bobrzańskiej
W związku z remontem drogi powiatowej nr 1065F w m. Bukowina Bobrzańska informujemy, że z uwagi na specyfikę i technologię robót zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia odcinka przebudowywanej drogi. Przewidywane utrudnienia potrwają od 11.07.2017 r. do 12.07.2017 r. Jednocześnie informujemy, że przejazd do m. Małomice będzie możliwy od drogi krajowej nr 12 przez miejscowość Bobrzany. Ponadto, w razie wystąpie ia konieczności interwencji w samej miejscowości Bukowina Bobrzańska Wykonawca robót udostępni dojazd służb ratowniczych do docelowego miejsca.
 
czytaj dalej ›

Nowy Komendant w Szprotawie

Ilustracja do informacji: Nowy Komendant w Szprotawie
Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu, insp. Artur Kamiński w obecności władz samorządowych oraz policjantów i pracowników jednostki wprowadził na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie  asp. sztab. Zbigniewa Krzyszczyka.
czytaj dalej ›

“LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego”

Ilustracja do informacji: “LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego”
Informujemy, że trwa 2 edycja konkursu organizowanego  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze “LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego” Głównym celem Konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego” jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.
czytaj dalej ›

Wizja pałacu w Suchej Dolnej

Ilustracja do informacji: Wizja pałacu w Suchej Dolnej
W dniu 29 czerwca br. powołana przez starostę żagańskiego Powiatowa Grupa ds. Ochrony Zabytków dokonała planowej wizji zespołu pałacowo-folwarcznego w Suchej Dolnej (gm. Niegosławice). Wybór obiektu nie był przypadkowy. Od wielu lat zabytek niszczeje i stwarza potencjalne zagrożenia.
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa