Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Urząd Starostwa przyjazny dzieciom.

Ilustracja do informacji: Urząd Starostwa przyjazny dzieciom.
Dzisiaj było nam niezmiernie miło gościć dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Niegosławicach. Dzieci zwiedziły gabinet Starosty i Wicestarosty, odwiedziły wydział komunikacji oraz mogły poczuć klimat sali konferencyjnej, w której odbywają się wszystkie ważne wydarzenia urzędu.
 
Dzieciom oczywiście dziękujemy za wspaniałą wizytę i zapraszamy ponownie.
 
czytaj dalej ›

Remont ulicy Śląskiej i przebudowa chodników przy ulicy Kolejowej!

Ilustracja do informacji: Remont ulicy Śląskiej i przebudowa chodników przy ulicy Kolejowej!
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F – ulicy Śląskiej w Żaganiu
 
Droga powiatowa nr 1075F ulica Śląska zlokalizowana jest na terenie miasta Żagań i przebiega od ul. Lubuskiej do skrzyżowania z ul. Bolesławiecką i ul. Zamkową. Ulica ma charakter lokalny i obsługuje zabudowę mieszkaniową. Na przedmiotowej ulicy w 2017 roku została przeprowadzona przebudowa chodników wraz z wymianą krawężników. W ramach aktualnej inwestycji powstanie nowa nawierzchnia na całej długości ulicy wraz ze zjazdami, wszelkie urządzenia obce znajdujące się w ciągu tej drogi zostaną poddane regulacji, a także wymienione zostaną kraty deszczowe.  
Dzięki obydwu inwestycjom ulica Śląska w Żaganiu zostanie kompleksowo wyremontowana. Roboty potrwają do sierpnia bieżącego roku.
Wykonawcą robót jest firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach.
 
 
czytaj dalej ›

„Europa dla obywateli” – spotkanie w Świebodzinie

Ilustracja do informacji: „Europa dla obywateli” – spotkanie w Świebodzinie
Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli" zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 lipca 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ulicy Kolejowej 2.
czytaj dalej ›

Nabór ochotników do służby przygotowawczej

Ilustracja do informacji: Nabór ochotników do służby przygotowawczej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera drogę do zawodowej służby wojskowej. III turnus służby przygotowawczej rozpoczyna się 04.09.2018r. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, posiadasz minimum wykształcenie gimnazjalne oraz jesteś osobą niekaraną, zgłoś się już dziś. Tel. 261 689 267/ 261 689 257, www.zagan.wku.wp.mil.pl
czytaj dalej ›

XXXV sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: XXXV sesja Rady Powiatu Żagańskiego
XXXV sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 11 lipca 2018r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.
 
 1. Starosta Żagański zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 450.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
Załącznik
 
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego
 
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) oraz  art. 6 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017, poz.2718)
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żagańskiego
w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
 1. RODZAJ ZADANIA
 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Żagańskiego
  w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegających na:
prowadzeniu działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie, prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych oraz promowaniu pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez organizację wydarzeń lokalnych dla mieszkańców powiatu żagańskiego.
 1. Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania publicznego w rozumieniu art.5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Zarząd Powiatu Żagańskiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych).
 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
czytaj dalej ›

Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Ilustracja do informacji: Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Regulamin Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, Powiatowego  Święta Plonów,  Tomaszowo 1 września 2018 r.
czytaj dalej ›

„Agroturystyka potencjałem dla obszarów wiejskich Powiatu Żagańskiego”

Ilustracja do informacji: „Agroturystyka potencjałem dla obszarów wiejskich Powiatu Żagańskiego”
W dniach 18 – 19 czerwca br. obył się wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji „Agroturystyka potencjałem dla obszarów wiejskich Powiatu Żagańskiego”  dofinansowanej  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 
czytaj dalej ›

Święto 11. Batalionu Dowodzenia

Ilustracja do informacji: Święto 11. Batalionu Dowodzenia
21 czerwca 2018 r. na zaproszenie Dowódcy 11. Batalionu Dowodzenia ppłk. Dariusza Lesiuka Starosta Żagański Henryk Janowicz uczestniczył w obchodach święta 11. Batalionu Dowodzenia w 73 rocznicę jego powstania. W Szprotawie zostały złożone wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym dorobek pokoleń żołnierzy 11 Batalionu Dowodzenia.
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 29
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

zobacz wszystkie ›
 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa