Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym

Ilustracja do informacji: Konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.
 
Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą: posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia oraz prowadzić działalność statutową w danym zakresie.
 
Termin realizacji zadań od 24 lutego do 30 września 2020 r.
 
Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł
 
Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2020 r.
 
Termin dokonania wyboru ofert do dnia 14 lutego 2020 r.
 
 
 
czytaj dalej ›

Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF- apel do rolników oraz rozporządzenie Wojewody Lubuskiego

Ilustracja do informacji: Likwidacja zagrożeń i zwalczanie ASF- apel do rolników oraz rozporządzenie Wojewody Lubuskiego
Lubuska Izba Rolnicza, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskie Forum Rolnicze są uczestnikami prac sztabu kryzysowego, celem którego jest likwidacja zagrożeń i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Dużą rolę w zwalczaniu tej choroby odgrywa wiedza, działalność, a także zachowanie nas - rolników. Od 6 lat nasze państwo za pomocą służb, współpracy z rolnikami, organizacjami rolniczymi zwalcza ASF.
czytaj dalej ›

Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Ilustracja do informacji: Wykaz lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do uchwały nr 150.2020
 
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373).

Zarząd Powiatu Żagańskiego, zwany dalej Ogłaszającym 
 ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”
czytaj dalej ›

Oficjalne otwarcie drogi powiatowej 1071F

Ilustracja do informacji: Oficjalne otwarcie drogi powiatowej 1071F
Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km od 0+0,000 do 4+778,30”. W ramach realizacji zadania przebudowany został odcinek od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 295 relacji Żagań - Nowogród Bobrzański poprzez ulicę Żółkiewskiego w mieście Żagań
do miejscowości Dzietrzychowice. Droga ta stanowi połączenie miasta Żagań z Gminą Wiejską Żagań oraz Gminą Brzeźnica. Było to jedno z kluczowych zadań wpisanych do ubiegłorocznego budżetu. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, a także dofinansowaniu ze strony miasta Żagań i Gminy Brzeźnica, inwestycja została w pełni zrealizowana. 
 
czytaj dalej ›

Rozporządzenie Wojewody z dn. 8.01.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików

Ilustracja do informacji: Rozporządzenie Wojewody z dn. 8.01.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików
Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego
 
Poniżej umieszczono link do strony LUW na której zamieszczone jest przedmiotowe rozporządzenie i wszystkie wcześniejsze.
 
czytaj dalej ›

Ptasia grypa - ważne informacje

Ilustracja do informacji: Ptasia grypa - ważne informacje
W ostatnim czasie na terenie Polski potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowlach, obecnie na terenie województwa wielkopolskiego i na wschodzie - w województwie lubelskim. Generuje to konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności.
 
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie Starosty Żagańskiego o wyborach uzupełniających do Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Starosty Żagańskiego o wyborach uzupełniających do Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim
Na podstawie § 5 ust. 7 Statutu  Powiatowej  Rady  Seniorów w Powiecie Żagańskim Starosta Żagański ogłasza wybory uzupełniające na  członków Powiatowej Rady Seniorów. 
Nabór prowadzony jest od 15 stycznia do 31 stycznia 2020r.  
 
 
czytaj dalej ›

Posiedzenie komisji bezpieczeństwa

Ilustracja do informacji: Posiedzenie komisji bezpieczeństwa
Tuż przed świętami w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się ostatnie posiedzenie komisji bezpieczeństwa kończące miniony rok. Spotkanie poprowadził starosta Henryk Janowicz, który swoją uwagę podczas posiedzenia skupił na przygotowaniach do bezpiecznych ferii dzieci i młodzieży z powiatu żagańskiego. 
czytaj dalej ›

Tajniki RODO

Ilustracja do informacji: Tajniki RODO
W czwartek, 30 grudnia br., w Starostwie Powiatowym odbyło się szkolenie z zakresu stosowania RODO. Spotkanie skierowane do organizacji pozarządowych odbyło się w kameralnym gronie. Przepisy o ochronie danych osobowych przedstawił p. Maciej Gęsigóra, inspektor danych osobowych w powiecie żagańskim. 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 31
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa