Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

XXX sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: XXX sesja Rady Powiatu Żagańskiego
XXX sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 28 grudnia 2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej ›

Sukcesy uczniów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży

Ilustracja do informacji: Sukcesy uczniów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
„ISTOTĄ IGRZYSK NIE JEST ZWYCIĘŻYĆ, ALE WZIĄĆ UDZIAŁ.”
Pierre de Coubertin
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków
100 tysięcy złotych przeznacza Powiat Żagański w 2018 roku na dotacje celowe na prace przy zabytkach.
czytaj dalej ›

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Ślubowanie uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Już po raz czwarty uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu uroczyście ślubowali „przestrzegać prawa, postępować honorowo, przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji …”. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Wicestarosta Żagański p. Marek Kopta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu mł. insp. Daniel Gotthardt, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki p. Michał Cisek oraz rodzice uczniów. Uroczystość ślubowania uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów ZSTiL w Żaganiu.
Uczniowie realizujący innowację pedagogiczną: „Edukacja policyjna” będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą w policji, pomagać policjantom przy organizacji różnych imprez, uczestniczyć w zajęciach z psychologiem, ćwiczyć sztuki walki oraz doskonalić swoją kondycję fizyczną.
 
czytaj dalej ›

Spotkanie Wigilijne Radnych Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Spotkanie Wigilijne Radnych Powiatu Żagańskiego
W dniu 18 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu odbyło się spotkanie wigilijne Rady Powiatu Żagańskiego. Na zaproszenie Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza na spotkanie przybyli żołnierze na czele z gen. brygady Stanisławem Czosnkiem, przedstawiciele policji, duchowni z terenów powiatu żagańskiego oraz samorządowcy. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą następnie wicedziekan: ks. Jarosław Stoś- proboszcz Parafii pod Nawiedzeniem Najświętszej Mari Panny w Żaganiu poświęcił opłatek oraz dary zgromadzone na wigilijnym stole. Wszyscy zgromadzeni goście podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie wspólne życzenia.
czytaj dalej ›

Współpracujemy z NGO!

Ilustracja do informacji: Współpracujemy z NGO!
Corocznym zwyczajem w okresie około bożonarodzeniowym Starosta Żagański Henryk Janowicz zaprosił przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żagańskiego na spotkanie w dniu 14 grudnia 2017r. 
czytaj dalej ›

Miliony dla Powiatu Żagańskiego w 2017r!

Ilustracja do informacji: Miliony dla Powiatu Żagańskiego w 2017r!
Powiat Żagański w roku 2017r. pozyskał środki ze źródeł zewnętrznych i realizował dwie inwestycje w sumie na kwotę 7 652 368,01 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 3 962 057,00 zł
 1. „Remont drogi powiatowej nr 1065F”. Koszt całkowity remontu wyniósł 3 501 099,18 zł, w tym dofinansowanie 1 516 562,00 zł. Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km +000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”. Koszt całkowity 4 151 268,83 zł, w tym dofinansowanie 2 445 495,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przeprowadzono również różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach realizowanych projektów, skierowane do mieszkańców powiatu na kwotę 3 442 059,35 zł, w tym dofinansowanie 3 195 058,46 zł
 1. „Kongres Sołtysów Powiatu Żagańskiego”. Koszt całkowity 5 348,30 zł, w tym dofinansowanie 4 494,56 zł. Operacja współfinansowana była ze środków PROW 2014-2020 
 2. „Powiatowy Folk Festiwal”. Koszt całkowity 26 236,77 zł, w tym dofinansowanie 19 449,35 zł. Operacja współfinansowana ze środków PROW 2014-2020 
 3. „Eko-Festyn Powiatu Żagańskiego”. Koszt całkowity 9 362,65 zł, w tym dofinansowanie 9 362,65 zł. Projekt sfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
 4. „Powiatowe Święto Plonów”. Koszt całkowity 37 743,77 zł, w tym dofinansowanie 24 581,00 zł. Operacja współfinansowana była ze środków PROW 2014-2020 
 5. Publikacja w formie atlasu „Piękno natury Powiatu Żagańskiego”. Koszt całkowity 48 065,00 zł, w tym dofinansowanie 33 645,50 zł. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
 6. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”. Projekt będzie realizowany przez sześć lat od 01.07.2016 do 30.06.2022 r. Koszt całkowity projektu 10 675 278,28 zł, w tym dofinansowanie 9 955 665,55zł. W 2017r. poniesiono wydatki na poziomie 3 315 302,86 zł, w tym dofinansowanie 3 103 525,40 zł. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Priorytet 8. Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
czytaj dalej ›

Petycja w sprawie map samorządowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) w załączniku publikujemy treść petycji w sprawie map samorządowych z dnia 29 listopada 2017r., która, przekazana do rozpatrzenia od Wojewody Lubuskiego, pismem NK-IV.142.2.1.2017.JRut z dnia 12 grudnia 2017r., wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w dniu 13 grudnia 2017r.

Załączniki

Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Ilustracja do informacji: Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych", poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: 
od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
Miejsce składania wniosków: Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
 
czytaj dalej ›

Budżet na rok 2018 uchwalony jednogłośnie!

Ilustracja do informacji: Budżet na rok 2018 uchwalony jednogłośnie!
Po stronie dochodów zaplanowano 79.532.080  zł, a  po stronie wydatków  78.282.080 zł. Warto zaznaczyć, że na realizację inwestycji przeznaczono  kwotę  7 906 875,00 zł. Mowa tu zarówno o dużych i kluczowych  przedsięwzięciach jak i mniejszych mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu m.in.: 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 31
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa