Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie Starosty Żagańskiego
OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
 
            Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 71, poz. 936), uchwałą XXXII/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 58, poz. 809) oraz uchwałą Nr XXXIII.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę XLV/17/2002 z dania 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 poz. 687) podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę powiatowej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych
1
Miasto Żagań
6
2
Miasto Gozdnica
Gmina Iłowa
Gmina Wymiarki
3
3
Gmina Żagań
Gmina Brzeźnica
3
4
Gmina Szprotawa
Gmina Małomice
Gmina Niegosławice
7
           
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pok. 6, tel. 68 477 79 23
 
 
STAROSTA
/-/ Henryk Janowicz
 
czytaj dalej ›

Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”

Ilustracja do informacji: Konkurs fotograficzny „Polskie kadry”
„Polskie kadry” to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania upływa 31 sierpnia 2018r. Celem konkursu jest pokazanie bogactwa regionów polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. 
Więcej informacji http://kowr.gov.pl/konkurs
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach
Ogłoszenie
Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary na realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego” na kwotę 10.000,00 zł, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w dniu 21 sierpnia 2018 roku
Informacja zostaje zamieszczona:
 
czytaj dalej ›

Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia

Ilustracja do informacji: Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia
W upalne niedzielne popołudnie 19 sierpnia 2018r. na boisku w Bożnowie odbył się pierwszy Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, ale głównymi punktami programu były mecze najmłodszych mieszkańców powiatu żagańskiego oraz mecz drużyny powiatu żagańskiego z drużyną Beskid Bożnów. Trenerem bożnowskiej drużyny był Krystian Chruścicki a kapitanem został wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski. Powiatowa drużyna prowadzona była na boisku przez Starostę Żagańskiego Henryka Janowicza.
czytaj dalej ›

Serwis WYBORY2018.PKW.GOV.PL

Ilustracja do informacji: Serwis WYBORY2018.PKW.GOV.PL
Informujemy o serwisie uruchomionym przez Państwową Komisję Wyborczą wybory2018.pkw.gov.pl. W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych, można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym. 
 
Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. aktualności, ale również informacji na temat obwodów wyborczych, zarejestrowanych komitetów wyborczych czy kandydatów na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/081000#geo_stat
 
źródło: pkw.gov.pl
czytaj dalej ›

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w roku 2018 w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Ilustracja do informacji: Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w roku 2018 w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
Do konkursu nie została zgłoszona żadna oferta, stąd też na podstawie art.18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konkurs podlega unieważnieniu.
Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podana jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.
 
czytaj dalej ›

Powiatowe Święto Plonów 2018 - Przyjdź koniecznie!

Ilustracja do informacji: Powiatowe Święto Plonów 2018 - Przyjdź koniecznie!
Starosta Żagański Henryk Janowicz oraz Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski zapraszają na Powiatowe Święto Plonów, 1 września 2018r. (sobota), Tomaszowo boisko sportowe. W programie m.in.:
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy na Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Powiatowy Dzień Sportu i Zdrowia
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu plenerowym - Powiatowym Dniu Sportu i Zdrowia, który odbędzie się 19 sierpnia br. na boisku w Bożnowie. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 13:00. Podczas imprezy m.in.: turniej młodzieży w piłce nożnej oraz mecz główny: drużyna Powiatu Żagańskiego vs. drużyna Beskid Bożnów, kapitanowie drużyn: Starosta Żagański Henryk Janowicz oraz Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski. W trakcie imprezy bezpłatnie zbadasz poziom cukru, cholesterolu, ciśnienie oraz sprawdzisz wagę ciała. Dodatkowe atrakcje: występ zespołu Złote Łany, dla dzieci malowanie twarzy, dmuchańce, wata cukrowa, lody, a dla pokrzepienia grill oraz pierogi. Wydarzenie zakończy zabawa taneczna z DJ.
Patronat nad imprezą: Starosta Żagański Henryk Janowicz, Wójt Gminy Żagań Tomasz Niesłuchowski, Sołtys i Rada Sołecka wsi Bożnów, klub sportowy Beskid Bożnów.
 
czytaj dalej ›

Publikacje podsumowujące projekt „Klucz do przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej

Ilustracja do informacji: Publikacje podsumowujące projekt „Klucz do przyszłości” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
Publikacja podsumowująca projekt „Klucz do przyszłości” o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036674  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz prezentacja przygotowana przez Uczniów TI.
 
czytaj dalej ›

Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów

Ilustracja do informacji: Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdów
Starostwo Powiatowe w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na demontaż pojazdów stanowiących własność Powiatu Żagańskiego, nabytych w drodze orzeczeń sądowych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 32
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa