Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Zawody w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Dnia 30 maja br., na żagańskiej Arenie rozegrano powiatowe zawody lekkoatletyczne o Puchar Starosty Powiatu Żagańskiego. W zawodach udział wzięło 5 szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg na 100m, 200m, 400m, 800m, 1000m, skok w dal, skok w wzwyż, pchnięcie kulą i sztafeta 4x100m. W klasyfikacji generalnej I miejsce ZSTIL Żagań, II miejsce ZSO Żagań, III miejsce ZSZ Szprotawa, IV miejsce ZSP Żagań , V miejsce ZSP Iłowa. Zawody rozegrano w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
czytaj dalej ›

Infolinia programu Dobry Start

Ilustracja do informacji: Infolinia programu Dobry Start
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informuję, że z dniem 11 czerwca 2018r. w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona zostaje dla mieszkańców naszego województwa oraz pracowników samorządowych infolinia Programu Dobry start
Nr infolinii: 95 7115-500.
Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 r. 
Będę wdzięczny za upowszechnienie wśród mieszkańców Państwa Gminy/Powiatu informacji dot. INFOLINII Programu Dobry start.
 
 
 
Z poważaniem, 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Janusz Dreczka
Z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
 
czytaj dalej ›

ZSP w Żaganiu na Dniu Europejskim w Gozdnicy.

Ilustracja do informacji: ZSP w Żaganiu na Dniu Europejskim w Gozdnicy.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu uczestniczył w sobotę, 9 czerwca w festynie – Dzień Europejski w Gozdnicy, zorganizowanym z okazji 15-lecia referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego Gozdnica? To właśnie w tej miejscowości dokładnie 15 lat temu podczas referendum najwięcej osób zagłosowało za integracją. Szkoła miała za zadanie reprezentować wybrane atuty i aspekty historyczne Polski, na tle innych z Państw Unii Europejskiej, a tematem przewodnim było rolnictwo kiedyś i dziś oraz polska zdrowa żywność. Autorami i pomysłodawcami stoiska były Agnieszka Oparska i Romualda Kudła.
 
foto: http://www.zsp59.zagan.pl/
czytaj dalej ›

Szkolenie poligonowe uczniów klas mundurowych z 59

Ilustracja do informacji: Szkolenie poligonowe uczniów klas mundurowych z 59
Od poniedziałku 4 czerwca do piątku 8 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu przebywali w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, gdzie wraz innymi szkołami odbywali szkolenie poligonowe klas mundurowych. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 186 uczniów klas mundurowych ze szkół ponadgimnazjalnych z czterech miejscowości w kraju.
Tuż po poniedziałkowej inauguracyjnej zbiórce z uczennic i uczniów sformowana została kompania szkolna. Kadeci zostali podzieleni na plutony, którymi dowodzić zaczęli doświadczeni podoficerowie dywizjonu artylerii samobieżnej, i drużyny, na czele których w roli instruktorów stanęli dobrze wyszkoleni starsi szeregowi. Młodzież zakwaterowana została w surowych warunkach – w jednym z budynków koszarowych. Rytm ich życia zaczęły wyznaczać regulaminy, wojskowy dryl i bardzo intensywny porządek dnia. Doba zaczyna się w kompanii bowiem pobudką o godzinie 6 rano, a kończy, jak we wszystkich szkolących się pododdziałach, capstrzykiem o godzinie 22.
 
czytaj dalej ›

Historyczne Magdalenki odzyskują świetność - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Historyczne Magdalenki odzyskują świetność - informacja na stronie Partnera Projektu
Już po wakacjach budynek po dawnym klasztorze Magdalenek będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców Szprotawy i turystów. Pozostawiony w śródmieściu Szprotawy pustostan odzyskuje swoją świetność, a to wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Bezpieczne wakacje!

Ilustracja do informacji: Bezpieczne wakacje!
W dniu 04.06.2018 r. Starosta Żagański Pan Henryk Janowicz zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Powiatu Żagańskiego.
 
czytaj dalej ›

5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Ilustracja do informacji: 5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Tematem Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2018 jest „Beat Plastic Pollution” „Pokonaj plastikowe zanieczyszczenia”. Temat obchodów zachęca ludzi do walki z jednorazowymi tworzywami sztucznymi zanieczyszczającymi Ziemię, wzywa rządy, przemysł, społeczności i osoby prywatne do ograniczenia produkcji oraz nadmiernego zużycia jednorazowego plastiku zanieczyszczającego nasze oceany, niszczącego życie morskie i zagrażającego zdrowiu ludzkiemu.
Tegorocznym gospodarzem Światowego Dnia Ochrony Środowiska i centrum globalnych uroczystości są Indie z uwagi na jeden z najwyższych wskaźników recyklingu na świecie. Doświadczenie tego kraju może być pomocne w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.
 
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.121 ze zm.) i  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017, poz. 2196 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa
 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Jednostce ewidencyjnej 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr ZG1G/00044461/7:
 • oznaczoną ewidencyjnie działką nr 59/5 o pow. 0,4155 ha. W zachodniej części działka zaniedbana jako teren obniżony(zalewowy) i porośnięta trawą, chwastami, samosiejami drzew i krzewów, Wschodnia jej część jest ogrodzona; Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję łąk i pastwisk. Przez ww. nieruchomość przechodzi postulowana obwodnica. Działka w części jest bezumownie użytkowana. Działka posiada kształt nieregularny i konfigurację pofałdowaną z dużym obniżeniem terenu.
wraz z działką
czytaj dalej ›

Projekt „Wnuczęta w dobrych rękach”

Ilustracja do informacji: Projekt „Wnuczęta w dobrych rękach”
Projekt „Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo.
Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.
Założono, że osoby biorące udział w projekcie zdobędą zatrudnienie, założą działalność gospodarczą lub utworzą spółdzielnię socjalną po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych w zakresie opieki nad osobą zależną, otrzymają wsparcie specjalistyczne i stypendia szkoleniowe.
Informacje dotyczące projektu można uzyskać:
 • Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew; tel. 880013154 Pan Tadeusz Kałuziak
 • Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj., tel.607732822, Pan Marek Halasz (powiat strzelecko-drezdenecki)
 • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin, tel.512 945 580, Pan Paweł Mrożek (powiat świebodziński i żagański)
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 29
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa