Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Odznaczeni Nauczyciele.

Ilustracja do informacji: Odznaczeni Nauczyciele.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 9 sierpnia 2017r. w dniu 14 października z rąk Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka oraz Lubuskiej Kurator Oświaty Pani Ewy Rawy nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie otrzymali Krzyże Zasługi:
Pani Małgorzata Skawińska - Srebrny Krzyż Zasługi, 
Pan Marcin Zarzeczny - Brązowy Krzyż Zasługi.
 
czytaj dalej ›

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
G.6620.8.6.2017

STAROSTA ŻAGAŃSKI
Zawiadamia

że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1629, ze zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:
Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat żagański, województwo lubuskie.

Wyłożenie projektu nastąpi w terminach: od 6.11.2017 do 9.11.2017 roku, oraz od 13.11.2017 do 27.11.2017 roku w godzinach od 9 do 14 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu filia w Szprotawie ul. Kościuszki 30, pokój nr 4 na I piętrze.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży z interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo –kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Uwaga: należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.
 
Starosta Żagański
Henryk Janowicz
 
czytaj dalej ›

Chcemy mieć „Bezpieczne akweny wodne”

Ilustracja do informacji: Chcemy mieć „Bezpieczne akweny wodne”
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Żaganiu w 2017 roku realizuje zadanie publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia na przedsięwzięcie pn. ”Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej”.
czytaj dalej ›

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2017 r.
 2. Termin zakończenia: 9 listopada 2017 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja~@~powiatzaganski~.~pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu
 6. Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku.
 
 
 
 1. Podstawy prawne
  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm. );
  3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Rodzaj zadania objętego konkursem:
  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie  Żagańskim”,  o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 
 
czytaj dalej ›

Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana - informacja na stronie Partnera Projektu
Od 6 miesięcy trwa przebudowa budynku po byłym klasztorze Magdalenek. Zaawansowanie prac wynosi 25%. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Powiatowy Dzień Seniora 2017

Ilustracja do informacji: Powiatowy Dzień Seniora 2017
Tegoroczny Powiatowy Dzień Seniora zorganizowany przez Henryka Janowicza  Starostę Żagańskiego odbył się 13 października w Hotelu Willa Park w Żaganiu. W spotkaniu uczestniczyło około 130 przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych z powiatu żagańskiego, a swoją obecnością uświetnił je Stanisław Tomczyszyn -Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Mirosław Gąsik- Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego oraz Anna Kulczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
czytaj dalej ›

lV wielkie łowy w puszczy żagańskiej

Ilustracja do informacji: lV wielkie łowy w puszczy żagańskiej
W niedzielę 15 pażdziernika punktualnie o 10 rano na dziedzińcu żagańskiego pałacu, sygnaliści dali znak do otwarcia, poprzedzonych uroczystą mszą oraz przemarszem przez centrum miasta, lV wielkich łowów w puszczy żagańskiej.
czytaj dalej ›

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego

Dzień Edukacji Narodowej 2017

Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej 2017
11 października w powiatowych placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele z okazji przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej.
czytaj dalej ›
1 ... 3 4 5 6 7 ... 53
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

zobacz wszystkie ›
 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa