Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Powołanie na nowe stanowiska

Ilustracja do informacji: Powołanie na nowe stanowiska
W czwartek, 1 sierpnia br., starosta Henryk Janowicz oficjalnie przekazał nowy zakres obowiązów p. Annie Kudybie oraz p. Marzenie Wilkin, które w Starostwie Powiatowym powołane zostały na nowe stanowiska pracy. 
czytaj dalej ›

Podziękowania przed odejściem na emeryturę

Ilustracja do informacji: Podziękowania przed odejściem na emeryturę
Starosta Henryk Janowicz, Wicestarosta Anna Michalczuk oraz Sekretarz Iwona Hryniewiecka podziękowali za dotychczasową współpracę i pożegnali p. Anastazję Irską, Geodetę Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Pani Anastazja po wieloletniej współpracy ze Starostwem Powiatowym odchodzi na zasłużoną emeryturę. 
czytaj dalej ›

Obchody Święta Policji

Ilustracja do informacji: Obchody Święta Policji
24 lipca br., w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Była to wyjątkowa uroczystość z uwagi na 100. już rocznicę powołania Policji Państwowej. Za służbę na rzecz powiatu żagańskiego, a także jego mieszkańców, Funkcjonariusze Policji otrzymali podziękowania z rąk Starosty Henryka Janowicza, a także Wicestarosty Anny Michalczuk. 
czytaj dalej ›

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Ilustracja do informacji: Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Jak co roku zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. To wspaniała tradycja, którą należy pielęgnować, a wszystkich zaangażowanych w przygotowanie pięknych wyrobów dożynkowych, należy nagradzać. 
czytaj dalej ›

Wielkie odliczanie do powiatowych dożynek

Ilustracja do informacji: Wielkie odliczanie do powiatowych dożynek
Za niespełna miesiąc powiat żagański ponownie będzie świętował tegoroczne dożynki. Powiatowe Święto Plonów, które w tym roku zosrganizowane zostało pod hasłem "Nie zapomnij o tradycji", odbędzie się w miejscowości Długie (Gm. Szprotawa) 31 sierpnia o godz. 13.00. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców!
czytaj dalej ›

Stawiamy kolejne ławki

Ilustracja do informacji: Stawiamy kolejne ławki
Na terenie Żagania stanęły kolejne ławki zamontowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Mają one służyć mieszkańcom, którzy będą chcieli odpocząć. Ławki osobiście przetestował starosta Henryk Janowicz. 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
Na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) 

Zarząd Powiatu Żagańskiego, zwany dalej Ogłaszającym 
ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2019 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”
czytaj dalej ›

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim”

Ilustracja do informacji: Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim”
OTWARTY NABÓR NA PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM”
 
Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2018 poz.1431)
Powiat Żagański ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”, numer porozumienia  RPLB.08.04.01-08-0003/16-00, w ramach  Osi Priorytetowej XVIII – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020.
 
 1. Cel partnerstwa:
 
czytaj dalej ›

Przebudowa drogi w Dzikowicach

Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi w Dzikowicach
Starostwo Powiatowe w Żaganiu ogłosiło przetrag na przebudowę drogi w tzw. Meksyku, czyli części wsi Dzikowice (Gm. Szprotawa). O inwestycję zabiegał Roman Śliwiński, etatowy członek zarządu, do którego mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali skargi na zły stan techniczny nawierzchni, nierówności i utrudnioną jazdę.
czytaj dalej ›

Parking przy szpitalu gotowy dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Parking przy szpitalu gotowy dla mieszkańców
Budowa parkingu przy żagańskim szpitalu była strzałem w dziesiątkę. Pacjenci, a także personel lecznicy, chętnie korzystają z dodatkowych miejsc parkingowych. Inwestycja zdecydowanie odciążyła ruch przy głównym parkingu, co wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z placówki. 
czytaj dalej ›
1 ... 3 4 5 6 7 ... 56
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa