Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa 
 1. Obręb Miodnica gm. Żagań nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. Użytkowej 55,40 m2 (zabudowy 64 m2) oddawana w dzierżawę na cele gospodarcze oznaczona ewidencyjnie nr działki 583/2 o pow. 0,0419 ha 
 2. Umowa Dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest na obszarze określanym jako strefa osadnictwa wiejskiego
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
 5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie:
  • 1,11 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego + VAT za 1 miesiąc i będzie płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
  • 7,99 zł za grunt (użytek PsV) pozostałego do korzystania w wysokości za 1 rok i będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
        KW –  ZG1G/00044275/6
 
czytaj dalej ›

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa

Ilustracja do informacji: I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018.2204)
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich przeznaczonych do zbycia nieruchomości rolnej stanowiących własność Skarbu Państwa 
 
Przetarg dotyczy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Jednostce ewidencyjnej 081007_5 Szprotawa – obszar wiejski, obręb 0012 Leszno Górne dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr ZG1G/00044461/7:
 • oznaczoną ewidencyjnie działką nr 59/5 o pow. 0,4155 ha (stanowiąca użytek RIVb o pow. 0,0184 ha, ŁIV o pow. 0,3301 ha, PsIV o pow. 0,0670 ha) W zachodniej części działka zaniedbana jako teren obniżony(zalewowy) i porośnięta trawą, chwastami, samosiejami drzew i krzewów, Wschodnia jej część jest ogrodzona;  Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren posiada funkcję łąk i pastwisk. Przez ww. nieruchomość przechodzi postulowana obwodnica. Działka w części jest bezumownie użytkowana. Działka posiada kształt nieregularny i konfigurację pofałdowaną z dużym obniżeniem terenu. 
wraz z działką
 • oznaczoną ewidencyjnie nr 59/2 o pow. 0,0482 ha (stanowiąca użytek PsIV o pow. 0,0264 ha i użytek N o pow. 0,0218 ha) urządzona jako droga gruntowa, z trzech stron ogrodzona ogrodzeniem nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren w części posiada funkcję mieszkaniową – zabudowa zagrodowa/jednorodzinna oraz w części znajduje się w strefie rozwoju  dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej.
 
czytaj dalej ›

Uczniowie z 60 na Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej

Ilustracja do informacji: Uczniowie z 60 na Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej
Dnia 4.01.2019 Jacek Dzieżyc z klasy IV technikum mechatronicznego i Kacper Wysocki z III klasy technikum mechatronicznego, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu rozwiązywali zadania sprawdzające ich wiedzę elektryczną w II etapie XXI Olimpiady „Euroelektra” we Wrocławiu. Podczas zawodów uczniowie przez 120 minut zmagali się z 6 zadaniami tekstowymi przygotowanymi przez Radę Naukową Olimpiady.
czytaj dalej ›

Kształcenie wojskowe na wysokim poziomie

Ilustracja do informacji: Kształcenie wojskowe na wysokim poziomie
Od 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu bierze udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” pod przewodnictwem Ministerstwa Obrony Narodowej. W rozwój klas mundurowych włącza się również Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
 
czytaj dalej ›

Profesjonalne warsztaty w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie!

Ilustracja do informacji: Profesjonalne warsztaty w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie!
Profesjonalne warsztaty dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie.
 
Dzięki realizowanemu projektowi pn. „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”, na który Powiat Żagański uzyskał dofinansowanie w wysokości 671020,54 zł możliwe było przebudowanie skrzydła szkoły i utworzenie w nim prawdziwych profesjonalnych warsztatów gastronomicznych.
Powstała przestrzeń, na którą składają się następujące pomieszczenia:
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu żagańskiego w roku 2019

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu żagańskiego w roku 2019
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu żagańskiego.
Nabór odbywa się według zasad określonych w uchwale Nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wielkość środków finansowych na dotacje celowe na ochronę zabytków w budżecie powiatu żagańskiego w roku 2019 wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji. 
Termin składania wniosków: od 2 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2019r.
 
czytaj dalej ›

Konkurs „Szansa na samodzielność”

Ilustracja do informacji: Konkurs „Szansa na samodzielność”
W związku z ogłoszeniem przez Powiat Żagański w dniu 14 grudnia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zmianami) Zarząd Powiatu Żagańskiego zwraca się z prośbą o wskazanie osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
czytaj dalej ›

Uczniowie z „59” na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu

Ilustracja do informacji: Uczniowie z „59” na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu
20 grudnia uczniowie klas 3 LO i 2 TLa wraz z opiekunami wybrały się do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie mogli podziwiać przepiękne ozdoby i prezenty świąteczne, a także spróbować kuchni regionalnych z całej Polski. Oprócz Jarmarku zwiedzili urokliwy wrocławski Stary Rynek, Plac Solny i inne pobliskie zabytki, a także miło spędzili czas w Cinema City.
czytaj dalej ›

Szkolenie dla uczniów „Profesjonalna rekrutacja”

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla uczniów „Profesjonalna rekrutacja”
W dniu 17.12.2018 r. w Zespołe Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu (59) odbyło się szkolenie „Profesjonalna rekrutacja” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
W szkoleniu tym wzięło udział 42 uczniów klas pierwszych - I TL, I TLw oraz I Thot. Szkolenie poprowadziła przedstawicielka  firmy Profi Biznes Group. Uczniowie dowiedzieli się, m.in. jak dobrze przygotować się do zdobycia certyfikatu potwierdzającego prawidłowe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak właściwie wypełnić dokumenty aplikacyjne.
 
czytaj dalej ›

Instytut Pileckiego ogłosił otworzenie naboru na cztery konkursy

Ilustracja do informacji: Instytut Pileckiego ogłosił otworzenie naboru na cztery konkursy
Instytut Pileckiego ogłosił otworzenie naboru na cztery konkursy dotyczące różnych aspektów dziedzictwa lokalnego związanego z odzyskaniem niepodległości i tworzeniem państwowości polskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z ta inicjatywą i do składania wniosków o dofinansowanie.
 
czytaj dalej ›
1 ... 3 4 5 6 7 ... 40
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa