Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykonawcy drogi Szprotawa-Cieciszów wyłonieni!

Ilustracja do informacji: Wykonawcy drogi Szprotawa-Cieciszów wyłonieni!
Wyczekiwany przez mieszkańców remont drogi powiatowej relacji Szprotawa-Cieciszów coraz bliżej, W procedurze przetargowej zostali wyłonieni wykonawcy nowej drogi, Konsorcjum firm Sowa R.J.K, która jest liderem projektu oraz partner BD-S Fuchs, którzy w ramach inwestycji Powiatu Żagańskiego wykonają nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni całej drogi, powstaną chodniki oraz zajezdnie autobusowe Przy wjazdach do miejscowości zostaną umieszczone wyspy segregujące ruch.
Całość inwestycji to koszt 7.290.517,02 zł jest to jedna z największych inwestycji w historii powiatu żagańskiego.
czytaj dalej ›

Spotkanie dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ilustracja do informacji: Spotkanie dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ochrona zabytków i opieka nad nimi należy do zadań własnych samorządów wszystkich szczebli W dniu 16 lutego 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu odbyło się spotkanie dot. tego tematu m.in. z powodu wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz KPA. Wprowadzone zmiany dot. m.in. udzielenia tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym w toku postępowania o wpis do rejestru, możliwość dotowania zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków czy też kar pieniężnych za niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy. Problematykę tę jak i inne zagadnienia związane z zadaniami samorządów przedstawiła Pani Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak przygotować plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji poinstruował pan Edward Filipiak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin z powiatu żagańskiego.
 
czytaj dalej ›

"Równać Szanse 2018"

Ilustracja do informacji: "Równać Szanse 2018"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2018 roku, o godzinie 12:00.
 
Więcej informacji na www.rownacszanse.pl.
 
 
 
 
 
źródło;www.ngo.pl
 
czytaj dalej ›

“Decydujesz, pomagamy”

Ilustracja do informacji: “Decydujesz, pomagamy”
Kolejna edycja programu grantowego “Decydujesz, pomagamy” Aktywni mieszkańcy, instytucje i organizacje pozarządowe już po raz czwarty mają okazję wziąć udział w programie  „Decydujesz, pomagamy” i otrzymać finansowe wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych. Tesco przekaże na ten cel aż 1 125 000 złotych. Pomysły na działania można zgłaszać do 30 marca 2018 r. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę.
 
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy
 
 
 
 
 
źródło:www.ngo.pl
 
czytaj dalej ›

Pierwsze spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych w roku 2018

Ilustracja do informacji: Pierwsze spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych w roku 2018
06.02.2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych przewidziane na rok 2018. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
 
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs w obszarze turystyki regionalnej

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs w obszarze turystyki regionalnej
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej. Oferty należy składać do 1 marca 2018 r. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  przeznaczona została kwota w wysokości 45.125 zł.
 
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 1 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu : http://www.bip.lubuskie.pl
czytaj dalej ›

Podziękowania i sprawozdania na sesji

Ilustracja do informacji: Podziękowania i sprawozdania na sesji
Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Żagańskiego radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawioną przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Marka Ławreckiego prezentację stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Żagańskim.
czytaj dalej ›

Honorowi Dawcy Krwi - bo każda kropla jest cenna

Ilustracja do informacji: Honorowi Dawcy Krwi - bo każda kropla jest cenna
W piątek 2 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, odbyło się uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi, zorganizowane przez Lubuski Oddział Okręgowy PCK oraz Oddział Regionalny PCK. Wśród zaproszonych gości byli Honorowi Dawcy Krwi, wolontariusze oraz członkowie Szkolnych Kół PCK. Zarząd Lubuskiego Oddziału Okręgowego wręczył Honorowe Odznaki i wyróżnienia krwiodawcom. Spotkanie umilił występ dzieci z "Klubu Wiewiórki" Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żaganiu.
czytaj dalej ›

Bezpłatne szkolenia dla osób 50+

Ilustracja do informacji: Bezpłatne szkolenia dla osób 50+
Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Z pracą jest lepiej” w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy
Działania 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
 
 
czytaj dalej ›

Uczeń ZSTiL w Żaganiu finalistą X edycji Ogólnopolskiego Konkursu ELEKTRON.

Ilustracja do informacji: Uczeń ZSTiL w Żaganiu finalistą X edycji Ogólnopolskiego Konkursu ELEKTRON.
Daniel Budziński z klasy III technikum mechatronicznego został finalistą X edycji Ogólnopolskiego Konkursu ELEKTRON.
Finał Konkursu odbył się na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w dniu 02.02.2018 roku. 
Po zakończeniu części finałowej, w czasie sprawdzania prac konkursowych uczestnicy wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia  Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki oraz zapoznania się z kołami studenckimi działającymi na Wydziale.
 
czytaj dalej ›
1 ... 3 4 5 6 7 ... 22
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa