Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Prezent dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

Ilustracja do informacji: Prezent dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
We wtorek 18 grudnia br., starosta żagański Henryk Janowicz podczas spotkania świątecznego zaprosił przed budynek Starostwa Powiatowego dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Renatę Sochę i na jej ręce przekazał kluczki do nowego samochodu, będzie służył wszystkim uczniom i podopiecznym ośrodka. 
czytaj dalej ›

To czas życzliwości

Ilustracja do informacji: To czas życzliwości
We wtorek, 18 grudnia br., w Starostwie Powiatowym gościli gospodarze gmin ościennych, dyrektorzy szkół i pracownicy jednostek podległych powiatowi żagańskiemu, radni, pracownicy starostwa,  także przyjaciele i mieszkańcy powiatu  żagańskiego. 
czytaj dalej ›

Żagań został doceniony

Ilustracja do informacji: Żagań został doceniony
Starosta żagański Henryk Janowicz w czwartek 13 grudnia br., został wybrany na Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. – Przypadła mi zaszczytna rola. Jako starosta żagański zadbam o to, aby nasz powiat został szczególnie doceniony – mówi Henryk Janowicz. 
czytaj dalej ›

Kaczmarski Gintrowski w Szprotawie - już po raz siódmy!

Ilustracja do informacji: Kaczmarski Gintrowski w Szprotawie - już po raz siódmy!
Już od siedmiu lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego we współpracy z Szprotawskim Domem Kultury organizuje Powiatowy Konkurs Wokalny Kaczmarski & Gintrowski, który od lat obejmowany jest honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Żagańskiego, Burmistrza Szprotawy i Gazetę Lokalną. W tym roku koncert galowy odbył się 13 grudnia, w 37 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. To ostatni akord obchodów 100-lecia Niepodległej, który przypomina nam, że wolności nie otrzymaliśmy raz na zawsze.
czytaj dalej ›

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na Samodzielność”, w ramach działania 7.2. Programy Aktywnej Integracji Realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na Samodzielność”, w ramach działania 7.2. Programy Aktywnej Integracji Realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3.2018
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU  ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”, W RAMACH DZIAŁANIA 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI  REALIZOWANE  PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - RPO LUBUSKIE 2020, W 2019 ROKU
 
Działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z e zmianami) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Powiat Żagański z siedzibą, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację działań w ramach projektu ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” w ramach działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku.
czytaj dalej ›

III sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: III sesja Rady Powiatu Żagańskiego
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyła się III sesja Rady Powiatu Żagańskiego. Podczas obrad podjęto uchwałę budżetową powiatu żagańskiego na rok 2019.
czytaj dalej ›

Informacja o złożeniu uproszczonej oferty zadania publicznego

Ilustracja do informacji: Informacja o złożeniu uproszczonej oferty zadania publicznego
Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Zielogngórskie Towarzystwo Śpiewacze, KRS 0000022600.
czytaj dalej ›

Coroczne przedświąteczne spotkanie organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym

Ilustracja do informacji: Coroczne przedświąteczne spotkanie organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym
Jak co roku Starosta Żagański Henryk Janowicz zaprosił na spotkanie w dniu 13 grudnia 2018r. wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu żagańskiego. Coroczne okołoświąteczne spotkania weszły już do kanonu spotkań służących wymianie informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem powiatowym. 
Po powitaniu, na początku spotkania Wicestarosta Anna Michalczuk przedstawiła plany działania Zarządu Powiatu Żagańskiego w roku 2019.
 
czytaj dalej ›

Będzie bezpiecznie

Ilustracja do informacji: Będzie bezpiecznie
W piątek 14 grudnia br. zarząd powiatu z wicestarostą Anną Michalczuk odbył wizytację na placu budowy w Iłowej, gdzie powstaje nowy komisariat policji. - Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem - zapewnia Anna Michalczuk, wicestarosta.
czytaj dalej ›

Wyniki otwartego konkursu ofert

Ilustracja do informacji: Wyniki otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 
W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs wpłynęły 4 oferty złożone przez:
 1. Fundację Togatus Pro Bono ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
 2. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
 4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 
 
czytaj dalej ›
1 ... 4 5 6 7 8 ... 40
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa