Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Trzeci mechatronik w Polsce

19-04-2017 | Autor: zstil | drukuj
Ilustracja do informacji: Trzeci mechatronik w Polsce
Michał Kuzemczak uczeń IV klasy Technikum mechatronicznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu zajął trzecie miejsce w finale XL edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej.
Finał składał się z trzech etapów:
Pierwszy etap odbył się 10.02.2017r na AGH w Krakowie i polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Brało w nim udział 70 uczniów z całej Polski.
Do etapu drugiego zakwalifikowało się 18 uczestników olimpiady. Michał po etapie pisemnym uplasował się na 6 miejscu.
31.03.2017r odbył się drugi etap olimpiady. Gospodarzem był PZS w Bieruniu. Etap ten polegał na praktycznym rozwiązaniu dwóch zadań konkursowych.  Wyłonionych zostało 12 finalistów olimpiady. Michał po etapie drugim zajmował ex aequo 3 - 4 miejsce.
Etap trzeci odbył się w dniu 01.04.2017r i polegał na ustnym udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania.
Michał uplasował się na zaszczytnym trzecim miejscu uzyskując tytuł laureata XL OOWEE.
Poza licznymi nagrodami rzeczowymi, dyplomem i pucharem, jako laureat olimpiady jest zwolniony    z egzaminu zawodowego z części teoretycznej. Otrzymał również „indeks” na wybrany przez siebie kierunek studiów na AGH w Krakowie z pominięciem rekrutacji, oraz zostanie powołany do drużyny reprezentującej nasz kraj na zawodach międzynarodowych mechatroniki szkół średnich, jeżeli takie się odbędą.
Sukces Michała Kuzemczaka jest wynikiem jego własnej pracy jak i nauczycieli uczących w naszej szkole. Świadczy on o wysokim poziomie edukacyjnym osiąganym przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
Do olimpiady przygotowywali p. Agnieszka Pisarczyk i p. Zdzisław Kapiński.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa