Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

XXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego

17-05-2017 | Autor: H.Świątek | drukuj
Ilustracja do informacji: XXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego
XXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 26 maja 2017 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39. Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego:
  1. Nr XXIV.2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
  2. Nr XXV.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
 4. Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu za rok 2016.
 5. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2016 rok,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2016 rok,
  3. zmian budżetu,
  4. emisji obligacji powiatowych,
  5. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Małomice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia działki,
  7. likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie,
  8. likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
  9. powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Żagańskiego.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Informacje i oświadczenia.
 10. Wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 
                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                                    / - / Mirosław Gąsik
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa