Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Lubuska policja czeka na Ciebie!

11-10-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Lubuska policja czeka na Ciebie!
Lubuska Policja zachęca, aby zostać jej funkcjonariuszem. Szerokie spectrum policyjnych działań z pewnością sprawi, że każdy znajdzie komórkę zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz wykształceniem. To bardzo ciekawa ale i odpowiedzialna służba, która adresowana jest do tych, którzy nie są obojętni wobec wszelkich form łamania prawa i zależy im na bezpieczeństwie Polski i Jej obywateli.
Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia proponujemy służbę w Policji. Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.
Nabór do służby w Policji jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów : 68 476 32 70 lub 68 476 32 71
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
 •  ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 •  stabilne, stałe zatrudnienie;
 •  wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 •  wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy;
 •  nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 •  prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;
 •  możliwość doskonalenia zawodowego;
 •  możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
 •  prestiż zatrudnienia;
 •  służbę w organizacji zaufania społecznego;
 •  szeroki katalog specjalizacji;
 •  wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
 •  przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.
 
I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!
Kto ma szansę na służbę w Policji?
Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
 •  posiadać polskie obywatelstwo,
 •  posiadać nieposzlakowaną opinię,
 •  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 •  korzystać z pełni praw publicznych,
 •  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 •  posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 •  dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 •  osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.policja.pl w zakładce PRACA W POLICJI . Szczegółowych informacji udziela również Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów : 68 476 32 70 lub 68 476 32 71, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 
Źródło: KWP w Gorzowie Wlkp.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa