Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu Żagańskiego

04-12-2017 | Autor: H.Świątek | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XXIX sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 12 grudnia 2017 r. godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie ul. Niepodległości 7 w sali Nr 50 (AULA).
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.2017 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 roku.
 4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018 – 2024,
  2. uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na 2018 rok,
  3. zmian budżetu,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024,
  5. wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Żagańskiego, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  6. udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach, Bobrzany 88, 67 – 320 Małomice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
  7. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagań-skiemu w 2017 roku,
  8. przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  9. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej,
  10. ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i jego przechowywanie na parkingu strze-żonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojaz-du,
  11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żaganiu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe (dot. ZSTiL w Żaganiu),
  12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żaganiu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe (dot. ZSP w Żaganiu),
  13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żaganiu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe (dot. ZSP w Iłowej),
  14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żaganiu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe (dot. ZSZ w Szprotawie),
  15. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żagańskiego na 2018 rok,
  16. uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żagańskiego na 2018 rok,
 6. Interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Informacje i oświadczenia.
 9. Wnioski.
 10. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
                                                           
                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                                        /-/ Mirosław Gąsik
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa