Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Miliony dla Powiatu Żagańskiego w 2017r!

19-12-2017 | Autor: K.Zapolska | drukuj
Ilustracja do informacji: Miliony dla Powiatu Żagańskiego w 2017r!
Powiat Żagański w roku 2017r. pozyskał środki ze źródeł zewnętrznych i realizował dwie inwestycje w sumie na kwotę 7 652 368,01 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 3 962 057,00 zł
 1. „Remont drogi powiatowej nr 1065F”. Koszt całkowity remontu wyniósł 3 501 099,18 zł, w tym dofinansowanie 1 516 562,00 zł. Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km +000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”. Koszt całkowity 4 151 268,83 zł, w tym dofinansowanie 2 445 495,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przeprowadzono również różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach realizowanych projektów, skierowane do mieszkańców powiatu na kwotę 3 442 059,35 zł, w tym dofinansowanie 3 195 058,46 zł
 1. „Kongres Sołtysów Powiatu Żagańskiego”. Koszt całkowity 5 348,30 zł, w tym dofinansowanie 4 494,56 zł. Operacja współfinansowana była ze środków PROW 2014-2020 
 2. „Powiatowy Folk Festiwal”. Koszt całkowity 26 236,77 zł, w tym dofinansowanie 19 449,35 zł. Operacja współfinansowana ze środków PROW 2014-2020 
 3. „Eko-Festyn Powiatu Żagańskiego”. Koszt całkowity 9 362,65 zł, w tym dofinansowanie 9 362,65 zł. Projekt sfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
 4. „Powiatowe Święto Plonów”. Koszt całkowity 37 743,77 zł, w tym dofinansowanie 24 581,00 zł. Operacja współfinansowana była ze środków PROW 2014-2020 
 5. Publikacja w formie atlasu „Piękno natury Powiatu Żagańskiego”. Koszt całkowity 48 065,00 zł, w tym dofinansowanie 33 645,50 zł. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
 6. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”. Projekt będzie realizowany przez sześć lat od 01.07.2016 do 30.06.2022 r. Koszt całkowity projektu 10 675 278,28 zł, w tym dofinansowanie 9 955 665,55zł. W 2017r. poniesiono wydatki na poziomie 3 315 302,86 zł, w tym dofinansowanie 3 103 525,40 zł. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Priorytet 8. Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 

Inwestycje zrealizowane w 2017r.

 1. „Remont drogi powiatowej nr 1065F”

Droga 1065F w Bukowinie Bobrzańskiej to bardzo ważny odcinek dla mieszkańców Powiatu Żagańskiego. Droga spełnia istotną funkcję w dojeździe mieszkańców nie tylko Bukowiny Bobrzańskiej, ale również Bobrzan, do urzędów w Żaganiu czy w Małomicach, dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W ramach  remontu drogi powstał odcinek o długości 4 117,50 mb o nowej nawierzchni bitumicznej. W terenie zabudowanym powstał również chodnik z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji, na poszczególnych odcinkach umiejscowiona została palisada oraz barierki ochronne. Dla mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej pojawił się przystanek autobusowy z peronem. W ramach inwestycji powstały przejścia dla pieszych, a w rejonie świetlicy przejście zostało wykonane w formie progu wyspowego, co również znacząco wpływa na bezpieczeństwo.
 
Koszt całkowity remontu wyniósł 3 501 099,18 zł, w tym dofinansowanie 1 516 562,00zł
 
Inwestycja była współfinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019
 
 
 
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km +000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”

 
Celem realizowanego projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej  w miejscowości Bożnów  przyczyniająca się do poprawy lokalnego rozwoju, w tym warunków mieszkania na obszarach wiejskich. Cel będzie zrealizowany poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku 3666mb, budowie chodników oraz nowej nawierzchni na odcinku 780m. Inwestycja zakończona zostanie w 2018r.
 
Koszt całkowity 4 151 268,83 zł, w tym dofinansowanie 2445495,00 zł.
 
 
Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
 

Projekty miękkie zrealizowane w 2017r.

 1. „Kongres Sołtysów Powiatu Żagańskiego”

Z inicjatywy Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza w dniu 10 marca br.  w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się Powiatowe Święto Sołtysów – Kongres Sołtysów. Udział w spotkaniu wzięło 45 sołtysów z terenu Powiatu Żagańskiego. Podczas kongresu przeprowadzona została prelekcja przez Panią Danutę Bancewicz kierownika Wydziału Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na temat „Aktualnej sytuacji i kierunków rozwoju wsi w Województwie Lubuskim”. Imprezę uświetnił występ artystyczny pn. „Estrada Czarnej Dywizji” pod przewodnictwem Pani Tatiany Grzegrzółki.
 
Koszt całkowity 5 348,30 zł, w tym dofinansowanie 4 494,56 zł,
Operacja współfinansowana była ze środków PROW 2014-2020 
 1. „Powiatowy Folk Festiwal” 

W dniu 21 maja br. mieszkańcy Powiatu Żagańskiego mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu. Była to 3. edycja Powiatowego Folk Festiwalu. Udział w nim wzięło około 20 zespołów i grup śpiewaczych kultywujących tradycje swoich przodków oraz kulturę ludową. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał Starosta Żagański Henryk Janowicz wraz z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem. W części oficjalnej jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie, przyznanego po raz pierwszy Powiatowego Lauru Kultury. Został on przyznany pani Jadwidze Pareckiej propagującej ponad pół wieku kulturę górali czadeckich. Głównym założeniem Folk Festiwalu było propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi i miasteczek wchodzących w skład powiatu żagańskiego oraz promocja kultury ludowej wśród mieszkańców miast. Program bogaty był w występy grup śpiewaczych i zespołów z powiatu żagańskiego propagujących folklor lokalny przez śpiew i taniec. Podczas festiwalu prezentowane były przez 12 wystawców rękodzieła oraz produkty spożywcze wytwarzane na wsi tj. miody, oleje tłoczone na zimno, wędliny, pieczywo i inne. Odbył się również pokaz sprzętu i wyposażenia amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Żaganiu.
 
Koszt całkowity 26 236,77 zł, w tym dofinansowanie 19 449,35 zł.
Operacja współfinansowana ze środków PROW 2014-2020 
 
 1. „Eko-Festyn Powiatu Żagańskiego”

Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród mieszkańców Powiatu Żagańskiego ekologicznych zasad postępowania z odpadami komunalnymi i dbania o środowisko naturalne. Zgodnie z założeniami projektu podczas festynu zaprezentowano mini galerię prac wykonanych przez dzieci w wieku 6-8 lat, z klas I -III ze szkół podstawowych Powiatu Żagańskiego. W ramach organizowanego konkursu pt: „Jak dbam o środowisko naturalne” wpłynęło 90 prac. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów konkursu a także wyróżniła trzy prace. Dzieci otrzymały nagrody z rąk Pana Henryka Janowicza Starosty Żagańskiego, Pana Stanisława Tomczyszyna Wicemarszałka Województwa Lubuskiego i Pana Tomasza Niesłuchowskiego Wójta Gminy Żagań. Następnie przeprowadzone zostały występy artystyczne przez dzieci dotyczące dbania o środowisko naturalne. W bezpośredniej okolicy można było zapoznać się ze sposobem działania śmieciary trójkomorowej przystosowanej do wywozu posegregowanych śmieci. Pracownicy Zakładów Usługowych Zachód informowali także o zasadach frakcjonowania odpadów komunalnych. Prezentowali również produkty takie jak stojaki na śmieci, przystosowane do odpowiedniego frakcjonowania odpadów. Uczestnicy festynu mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat ekologii i frakcjonowania odpadów podczas quizu ekologicznego. Udział w quizie brały drużyny złożone z opiekuna i dziecka.
 
Koszt całkowity 9 362,65 zł w tym dofinansowanie 9 362,65 zł
Projekt sfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze. 
 
 1. „Powiatowe Święto Plonów”

W tym roku dożynki zrealizowane zostały w mieście Gozdnica. Uroczystego otwarcia tegorocznych dożynek dokonali: Starosta Żagański Henryk Janowicz, burmistrz Gozdnicy Krzysztof Jarosz oraz v-ce Marszalek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Tradycyjny obrzęd chleba przygotowała pani Jadwiga Parecka a na scenie wykonała go grupa Górali Bukowińskich WATRA I MALA WATRA z Brzeźnicy. Starosta Żagański wraz z Marszalkiem Województwa wręczyli wyróżnienia za działania na rzecz wspierania i rozwoju środowiska wiejskiego powiatu żagańskiego. Wyróżnienia w roku 2017 otrzymali:
Sylwester Michalak, Jadwiga Kowal, Marek Szylińczuk, Kazimierz Tworek, Janusz Biliński, Stanisław Mięki, Adam Górniak, Kamila Chrustowska, Artur Jasiński.
Laureatami tegorocznego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zostali:
 I miejsce - sołectwo Nowa Jabłona - nagroda gotówkowa o wartości 1200 zł 
 II miejsce - Dzikowice wieś - nagroda gotówkowa o wartości 800 zł 
 III miejsce - KGW Dzikowice - nagroda gotówkowa o wartości 600 zł
Realizację powiatowych dożynek uprzedził konkurs przeprowadzony w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na projekt plakatu promującego powiatowe dożynki w Gozdnicy. Podczas dożynek nagrodzono zwycięzców konkursu.
 I miejsce zajęła Karolina Pytel - Zespół Szkól Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
 II miejsce - Katarzyna Mielczarek - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Iłowej 
 III miejsce - Dawid Korczyński - gimnazjum w Tomaszowie
Podczas dożynek zrealizowano wiele konkursów a także bieg wilka na 10 km. Nie brakowało licznych atrakcji zarówno dla najmłodszych uczestników jak i seniorów. 
 
Koszt całkowity 37 743,77 zł, w tym dofinansowanie 24581,00 zł,
Operacja współfinansowana ze środków PROW 2014-2020 
 
 
 1. Publikacja w formie atlasu „Piękno natury Powiatu Żagańskiego”

Publikacja składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowane zostały parki w Żaganiu i Iłowej, które zaaranżowane i wykonane zostały przez człowieka. Natomiast drugi rozdział przedstawia naturalne bogactwo przyrody powiatu z jego różnorodnością biologiczną. Album stanowi zbiór pięknych zdjęć i ciekawych treści, które pomogą pozyskać wiedzę i informacje na temat bogactwa przyrodniczego Powiatu Żagańskiego a jednocześnie zapraszają wszystkich miłośników przyrody do jego zwiedzania. Album jest dostępny do obejrzenia na stronie powiatu.
 
Koszt całkowity 48 065,00 zł, w tym dofinansowanie 33 645,50 zł
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze. 
 
 1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

Projekt będzie realizowany przez sześć lat od 01.07.2016 do 30.06.2022 r. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla czterech szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach zawodowych w Powiecie Żagańskim tj. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu. Projekt zakłada wsparcie również dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą uczestniczyli w specjalistycznych kursach oraz studiach podyplomowych a także stażach u przedsiębiorców. Wsparcie skierowane jest także do uczniów poprzez zapewnienie im uczestnictwa w specjalistycznych kursach w zależności od kierunku kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego, płatnych staży u przedsiębiorców a także praktycznej nauki zawodu w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych.
 W 2017 r w ramach realizacji projektu przeprowadzono:
1. Zakup wyposażenia dla 4 szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
2. Specjalistyczne kursy dla nauczycieli – 7 nauczycieli
3. Specjalistyczne kursy dla uczniów – 240 uczestników 
4. Staże dla nauczycieli – 2 nauczycieli
5. Staże dla uczniów u lokalnych przedsiębiorców – 85 uczestników 
6. Doradztwo zawodowe, na które składały się następujące działania: doradztwo grupowe w każdej szkole, doradztwo indywidualne w każdej szkole, konferencja „Absolwent na rynku pracy” - 1 szt., Targi edukacyjno-zawodowe - 1 szt., Drzwi otwarte w każdej szkole oraz spotkania w ramach sieci instytucji i sieci doradców edukacyjno - zawodowych.
 
Koszt całkowity projektu 10 675 278,28 zł, w tym dofinansowanie 9 955 665,55zł.
Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Priorytet 8. Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 

Inwestycje wnioskowane w 2017 planowane do realizacji w 2018r.

 1. „Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540”.

Planowany do remontu odcinek rozpoczyna się w Szprotawie od skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej będzie stanowiła podbudowę na której położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. W miejscowościach Henryków i Wiechlice powstaną chodniki z kostki betonowej o szerokości od 1,5 do 2,0 m. Pomiędzy miejscowościami wykonane zostanie jednostronne pobocze z kostki betonowej o szerokości 1,0m oraz z drugiej strony z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 cm. Zakłada się również wykonanie powierzchniowego odwodnienia . Wyremontowane zostaną również na odcinku 4,54 km skrzyżowania oraz perony przystankowe. Przy wjazdach do miejscowości wykonane zostaną wyspy segregujące ruch zamontowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome co zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na tej drodze.
 
Koszt całkowity remontu wynosi 6 003 961,00 zł, w tym dofinansowanie 3 000 000,00 zł
 
Inwestycja współfinansowana będzie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019
 
 1. „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie” 

Realizacja projektu zakłada przebudowę jednego piętra skrzydła szkoły w celu utworzenia profesjonalnych warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie wraz z zakupem wyposażenia do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Warsztaty będą składały się z następujących pomieszczeń: pracownia technologii gastronomicznej – szt.1, pracownia technologii gastronomicznej – szt.1, pracownia obsługi gości- szt.1, pracownia planowania żywienia i produkcji 1szt, magazyn naczyń stołowych 1 szt., szatnia męska z toaletą 1 szt., szatnia damska z toaletą 1 szt., oraz pomieszczenie gospodarcze 1 szt. W ramach prac budowlanych zlikwidowana zostanie część ścian, przebudowane zostaną instalacje: elektryczna, komputerowa wodno-kanalizacyjna, wentylacja i klimatyzacja. Pomieszczenia zostaną w pełni przystosowane do prowadzenia zajęć. Zamontowana zostanie przy schodach platforma dla osób niepełnosprawnych by umożliwić im nieograniczony dostęp do warsztatów. Celem projektu jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego o profilu gastronomicznym w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie.
 
Koszt całkowity 1 056 015,55 zł w tym dofinansowanie 671 020,55 zł
 
Projekt współfinansowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa