Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

06-09-2019 | drukuj
Ilustracja do informacji: WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Załącznik nr 1 do zarządzenia
 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
 
 1. Obręb Czyżówek gmina Iłowa nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerami działek: 1/3 o pow. 1,96 ha; 4/4 o pow. 2,00 ha; 37/6 o pow. 1,85 ha; 4/2 o pow. 2,70 ha; 341/1 o pow. 1,70 ha; 4/6 o pow. 2,49 ha; 337/2 o pow. 2,93 ha; 8 o pow. 1,07 ha; 9 o pow. 1,30 ha; 37/7 o pow. 4,35 ha oddana w dzierżawę na cele rolne.
  Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 5 lat.
 
 1. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod tereny łąk i pastwisk.
 2. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r.
 3. Czynsz dzierżawy roczny wynosić będzie:
  • Działka nr 1/3; 337/2; 341/1 kwota 920,00 zł
  • Działka nr 4/2; 4/4; 4/6; 8; 9 kwota 1.420,00 zł
  • Działka nr 37/6; 37/7 kwota 730,00 zł
 4. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, a w latach następnych w terminie do 15 października rozpoczynając od roku 2020.
KW – ZG1G/00022690/1; ZG1G/00000787/8; ZG1G/00020215/4; ZG1G/00024325/6; ZG1G/00021986/6
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia 06.09.2019 r.
Wykaz zdjęto:           dnia………………
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
STAROSTA
Henryk Janowicz
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa