Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka 20/6 o pow. 0,68 ha
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 62 .2023
z dnia 13.09.2023 r.
 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
 1. Obręb Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 20/6 o pow. 0,68 ha oddana w dzierżawę na cele rolne.
            Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.
 1. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie produkcji rolnej.
 2. Czynsz dzierżawny roczny w roku 2023 r. należy ustalić w wysokości 343,20 zł (300,00 zł x 14,4 % wskaźnik waloryzacyjny GUS).
 3. W latach następnych czynsz dzierżawny będzie podlegał waloryzacji raz do roku, średniorocznym procentowym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanym komunikatem przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 4. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od podpisania umowy, a w latach następnych w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego rozpoczynając od roku 2024.
 
KW – ZG1G/00022690/1
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 15.09.2023 r.
Wykaz zdjęto:           dnia: ................................
Wykaz sporządziła:      Izabela Żywiecka
 
 
Obręb Gryżyce gm. Żagań działka nr 122/2 o pow. 1,02 ha
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 63 .2023
z dnia 13.09.2023 r.
 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 1. Obręb Gryżyce gm. Żagań nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 122/2 o pow. 1,02 ha oddawana w dzierżawę na cele rolne związane z hodowlą ryb w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 2. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako grunty role, łąki bez prawa zabudowy; stawy.
 4. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12.04.2013 r. oraz Uchwały Nr LIV/325/22 Rady Gminy Żagań z dnia 30.11.2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2023 rok.
 5. Czynsz dzierżawny roczny w roku 2023 r należy ustalić w wysokości 355,89 zł (311,10 zł x 14,4 % wskaźnik waloryzacyjny GUS).
 6. W latach następnych czynsz dzierżawny będzie podlegał waloryzacji raz do roku, średniorocznym procentowym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanym komunikatem przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 7. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od podpisania umowy, a w latach następnych w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego rozpoczynając od roku 2024.
 
KW – ZG1G/00048620/8
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 15.09.2023 r.
Wykaz zdjęto:           dnia: ................................
Wykaz sporządziła:      Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją