Pozostałe aktualności

Zabytki Powiatu Żagańskiego - partnerska wizyta

27 kwietnia br., w Powiecie Żagańskim gościliśmy naszych niemieckich partnerów, którzy w ramach realizacji projektu „Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko- niemieckiego”, poznali historię najpiękniejszych obiektów zabytkowych w naszym regionie.
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“
 
 
Delegacja z Powiatu Oberspreewald-Lausitz była zachwycona pierwszymi krokami stawianymi wokół Pałacu w Chichach (gm. Szprotawa). Był to pierwszy punkt studyjnej wizyty w ramach realizowanego projektu.
 
Naszych gości przywitał starosta żagański Henryk Janowicz, burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik wiceprzewodniczący Rady Powiatu Maciej Boryna, członek Zarządu Powiatu Żagańskiego Roman Śliwiński a także p. Irena Karolewska z ramienia Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 
Wstępem do zabytkowej podróży po Powiecie Żagańskim był Pałac w Chichach, w którym przywitał nas jego właściciel p. Marcin Dobrowolski i zaszczycił wyjątkową historią tego obiektu. Wzniesiony w 1718 r. był siedzibą rycerską otoczoną fosą, której pozostałością jest staw Pałacowy, a dziś służy mieszkańcom, raczy pyszną kawą, doskonałym widokiem i nieskazitelną ofertą hotelową. Obecnie w pałacu prowadzona jest działalność kulturalno – rekreacyjna  z szeroką oferta ciekawych  warsztatów.
 
Kolejnym punktem podróży był Zamek w Witkowie, w którym niebywałe wrażenie zrobiła zachowana murowana rycerska wieża mieszkalna zbudowana około roku 1400. Wieża stanowi obecnie własność prywatną i nie można jej zwiedzać, można natomiast obejrzeć ją z zewnątrz.
Zespół zamkowy obejmuje wieżę obronno-mieszkalną, mury obronne, cztery baszty, bramę wjazdową, budynek bramny, mokra fosę oraz wał obronny. Wewnątrz znajdują się unikatowe gotyckie polichromie, nawiązujące do etosu rycerskiego, w tym scena ślubna ówczesnego właściciela Witkowa. 
 
Następnie udaliśmy się do Szprotawy, gdzie wspólnie podziwialiśmy ruiny Zamku i odnowiony Klasztor Magdalenek, który służy dziś mieszkańcom jako Centrum Aktywności Społecznej. Doskonałą lokalizacją okazał się również Pałac w Henrykowie usytuowały w bezpośredniej bliskości Szprotawy. Pierwsze zapiski o pałacu pochodzą z 1650 r. Mówiąc o latach obecnych, to Rodzina Cudowskich przeprowadziła remont pałacu przystosowując go na potrzeby działalności turystycznej, jednakże w wyniku zmiany profilu prowadzenia      swojej działalności gospodarczej pozostawili pałac zamkniętym przez ok 5 kolejnych lat. Dziś obiekt cieszy się ogromnym uznaniem wśród lokalnej społeczności, ale także osób z całej Polski i za granicy. To tam można odpocząć, zorganizować uroczystość i przede wszystkim napawać się wspaniałą historią.
 
Oczywiście w całej polsko- niemieckiej podróży nie mogło zabraknąć Żagania, który cieszy oko wspaniałymi zabytkami. Głównym punktem wizyty był Pałac Książęcy oraz zwiedzanie jego wnętrz. Goście podziwiali również przykłady architektury rezydencjonalnej  Pałac Wdowi, Siedzibę Kamery Książęcej oraz dwa pałacyki na ulicy Jana Pawła II.
 
Projekt pt. „Zabytki świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-niemieckiego” realizowany jest we współpracy z naszym partnerem-  powiatem Oberspreewald-Lausitz a współfinansowany jest  z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

[DE]

Am 27. April dieses Jahres empfing der Kreis Żagań unsere deutschen Partner im Rahmen des Projekts "Denkmäler als Zeugnisse des gemeinsamen historischen Erbes des deutsch-polnischen Grenzgebiets", um ihnen die Geschichte der schönsten historischen Gebäude unserer Region vorzustellen.
 
Die Delegation aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz war begeistert von den ersten Schritten rund um das Schloss in Chichy (Gemeinde Szprotawa). Dies war der Auftakt der Studienreise im Rahmen des Projekts.
 
Unsere Gäste wurden herzlich von Żagań-Starost Henryk Janowicz, Bürgermeister von Szprotawa Mirosław Gąsik, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreistages Maciej Boryna, Mitglied des Żagań-Kreisvorstands Roman Śliwiński und Frau Irena Karolewska vom Żagań-Kreisbüro begrüßt.
 
Die historische Reise durch den Kreis Żagań begann mit dem Schloss in Chichy, wo der Eigentümer, Herr Marcin Dobrowolski, uns empfing und uns mit der einzigartigen Geschichte des Gebäudes vertraut machte. Das im Jahr 1718 errichtete Gebäude war ein Rittersitz, der von einem Wassergraben umgeben war, von dem der Schlossteich als Überbleibsel erhalten ist. Heute verwöhnt das Schloss seine Besucher mit köstlichem Kaffee, einer hervorragenden Aussicht und einem erstklassigen Hotelangebot. Der Palast beherbergt auch kulturelle und Freizeitaktivitäten mit einem breiten Angebot an interessanten Workshops.
 
Die nächste Station der Reise war die Burg in Witków, wo der gut erhaltene gemauerte Ritter-Wohnturm, der um 1400 erbaut wurde, einen unglaublichen Eindruck hinterließ. Der Turm befindet sich heute in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden, aber von außen betrachtet werden.
 
Die Burganlage umfasst einen Wehr- und Wohnturm, Wälle, vier Türme, ein Eingangstor, ein Torhaus, einen feuchten Graben und einen Wall. Im Inneren befinden sich einzigartige gotische Polychromien, die auf das ritterliche Ethos verweisen, darunter eine Hochzeitsszene des damaligen Besitzers von Witkow.
Anschließend machten wir uns auf den Weg nach Szprotawa, wo wir gemeinsam die Burgruine und das renovierte Magdalenenkloster bewunderten. Das ehemalige Kloster dient nun als soziales Aktivitätszentrum für die Einwohner. In unmittelbarer Nähe von Szprotawa befand sich auch das Schloss Henryków, das sich als ausgezeichneter Ort erwies. Die ersten Aufzeichnungen über den Palast stammen aus dem Jahr 1650. In der Gegenwart wurde der Palast von der Familie Cudowski renoviert und den Bedürfnissen des Tourismus angepasst. Nach einer vorübergehenden Schließung aufgrund einer Änderung des Geschäftsprofils wird die Anlage heute von der örtlichen Bevölkerung sowie von Menschen aus ganz Polen und dem Ausland sehr geschätzt. Hier kann man entspannen, Feste feiern und vor allem die wunderbare Geschichte genießen.
 
Natürlich durfte auf unserer deutsch-polnischen Reise auch ein Besuch in Żagań nicht fehlen, das mit seinen prächtigen Bauwerken das Auge erfreut. Der Höhepunkt des Besuchs war der Herzogspalast, bei dem wir die Innenräume besichtigen konnten.
 
Das Projekt mit dem Titel. "Denkmäler als Zeugnisse des gemeinsamen historischen Erbes des deutsch-polnischen Grenzgebietes" wird in Zusammenarbeit mit unserem Partner, dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, realisiert und aus dem Fonds für Kleinprojekte in der Euroregion "Spree-Neiße-Bober" für das Kooperationsprogramm INTERRG V A Brandenburg - Polen 2014-2020 im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit kofinanziert.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją