Pozostałe aktualności

Cyfrowy Powiat w naszym samorządzie

Powiat Żagański jest realizatorem grantu "Cyfrowy Powiat", dzięki któremu jednostka Starostwa Powiatowego w Żaganiu zyskała na bezpieczeństwie, a jej pracownicy mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności, a także nabycia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
 
 
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
 
Realizacja projektu ma za zadanie podnieść przede wszystkim bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
Dzięki uczestnictwie w projekcie, w Starostwie Powiatowym w Żaganiu dokonano wymiany serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i zakupiono dodatkowe oprogramowane zabezpieczające i monitorujące wewnętrzną sieć komputerową.
 
Ciekawem elementem realizacji grantu "Cyfrowy Powiatu" było przeprowadzone szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników urzędu oraz dla administratora szkolenie z zakresu projektowania, zarządzania i administrowania systemami i serwerem dostarczony w ramach projektu. Spotkanie edukacyjne cieszyło się dużym uznaniem wśród pracowników, którzy żywo zainteresowani najnowszymi tajnikami zabezpieczeń "w sieci" aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Pytania urzędników w dużej mierze nawiązywały do ich codziennych obowiązków, a więc warto wskazać, że klienci Starostwa Powiatowego mogą czuć się bezpiecznie przekazując nam swoje sprawy. 
 
Szczególnie istotne w trakcie ralizacji projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w zakresie wykonywania kopii bezpieczeństwa, szyfrowania komunikacji w urzędzie wraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej, monitorowania wewnętrznej sieci komputerowej wraz z podłączonymi do niej urządzeniami.
 
Celem podejmowanych w projekcie działań jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wdrożenie oraz stosowanie przez pracowników urzędu Starostwa Powiatowego w Żaganiu najnowszych narzędzi technologicznych (sprzętu i oprogramowania), które pozwolą na ochronę procesów cyfrowych i zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie.
 
Łączna kwota dofinansowania: 234415,02 zł – 100% wartości projektu.
 
Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczynia się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją