Pozostałe aktualności

Nabór członków do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 r.
czytaj dalej

Ruszają konsultacje z mieszkańcami powiatu żagańskiego w sprawie projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2030".

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2030.
Dokument przedstawia cele i kierunki rozwoju, dzięki którym możliwy będzie rozwój powiatu na wielu płaszczyznach. Wskazane w dokumencie założenia odnoszą się do identyfikowanych zasobów i potencjałów oraz widocznych deficytów i zagrożeń rozwojowych. Konsultacje  społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Żagańskiego.
czytaj dalej

Nagrodzeni za wybitne osiągnięcia oraz czyny społeczne

Starosta Henryk Janowicz, wicestarosta Anna Michalczuk oraz członkowie Zarządu Powiatu Żagańskiego: Roman Śliwiński, Radosław Kwiecień i Mariusz Krugły, postanowili wyróżnić osoby, które na przestrzeni ostatnich miesięcy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyli kolejne złote medale, wystartowali w ekstremalnych maratonach oraz uratowali ludzkie życie.
czytaj dalej

Edukacja prawna

Zachęcamy Państwa do lektury artykułów, które dają możliwość zapoznania się z istotnymi kwestiami w zakresie edukacji prawnej. To także doskonała okazja do zapoznania się ze sferami pomocy prawnej, którą w Powiecie Żagańskim uzyskają Państwo nieodpłatnie. 
 
Artykuły powstały w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS SUM zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2023 r.” finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Żagański.
 
 
 
 
 
W załacznikach przygotowaliśmy dla Państwa informacje w zakresie:
  • Kredyty chwilówki – na co zwrócić uwagę?
  • Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet
  • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  • Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych;
  • Hipoteka – w jakich przypadkach nie jest możliwa?
  • Gwarancja, a rękojmia.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski
czytaj dalej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Uchwałą Nr 578.2023 z dnia 29 września 2023r. Zarząd  Powiatu Żagańskiego zainicjował  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok  2024.
 
W uchwale określony został:
  • termin rozpoczęcia:  9 października 2023r.
  • termin zakończenia:  16 października 2023r.
  • forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu formularza na adres:  promocja@powiatzaganski.pl,
  • komórka odpowiedzialna za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały:Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Podgórna 1 działka nr 251 o pow. 0,7272 ha, oznaczona użytkiem Bi
czytaj dalej

Staże zawodowe uczestników WTZ

Jednym z głównych celów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiechlicach jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Od października 2022 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej pod okiem trenera pracy podejmują współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami. Działania te mają na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką różnych zawodów i miejsc pracy oraz rozwój umiejętności i możliwość podejmowania czynności zawodowych.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5, Działka nr 167/2 o pow. 0,1095 ha, nieruchomość zabudowana
czytaj dalej

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia statutu Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia statutu Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim.
czytaj dalej

Zawiadomienie o XL sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XL sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 18 października 2023r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 56