Pozostałe aktualności

Zadbaj o swoje zdrowie z Powiatem Żagańskim!

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą - pod takim hasłem spędzamy wyjątkową niedzielę 14 listopada 2021 r. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do Parku Książęcego, gdzie w godz. 11.00 - 13.00 zorganizujemy marsz Nordic Walking ze starostą Henrykiem Janowiczem pod czujnym okiem instruktora. Do tego badania, rozmowy, konsultacje i wspólny czas dla naszego zdrowia ! 
czytaj dalej

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Na podstawie Uchwały Nr 353.2021 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 4 listopafda 2021r. zapraszamy konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 listopada 2021r.
  2. Termin zakończenia: 22 listopada 2021r.
  3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiatzaganski.pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
  4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
  5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2022 roku

Uchwała nr 354. 2021
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 4 listopada 2021 r.
 
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2022 roku.
czytaj dalej

Sztuczna inteligencja w edukacji - I Konferencja Liderów Oświaty i Przedsiębiorców

27 października w żagańskim Pałacu Książęcym odbyła się I Konferencja Liderów Oświaty i Przedsiębiorców: „AI - Sztuczna Inteligencja w edukacji. Kreatywność a Przemysł 4.0”. Jej uczestnicy, a także eksperci starali się odpowiedzieć na pytania, które stawia przed nami rozwój technologiczny, a także społeczny. Zgromadzeni na Sali Kryształowej gości ze sfer edukacji, przedsiębiorczości, wykfalifikowani specjaliści z różnych dziedzin zawodowych, a także lokalni samorządowcy dyskutowali o tym, jakie umiejętności i kwalifikacje powinny być obecnie rozwijane i w oparciu o jakie modele kształcenia należy realizować procesy edukacyjne?
czytaj dalej

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 4 listopada 2021 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych

We wtorek, 26 października, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiechlicach odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych. Rada pojemuje niezwykle ważne inicjatywy, a także działania, które mają na celu poprawienie jakośći funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami wśród społeczeństwa. 
czytaj dalej

Zaszczep się przeciwko COVID-19

 
UWAGA!
 
8 listopada i 15 listopada możliwe będzie zaszczepienie się jednodawkową szczepionką Johnson& Johnson w Powszechnym Punkcie Szczepień w Żaganiu -
105. Kresowy Szpital Wojskowy z filią w Żaganiu ul. Żelazna 1 (Punkt znajduje się przy Izbie Przyjęć)
 
 
- punkt czynny jest w środy i  piątki w godz. od 11.00 do 16.00
- szczepienia dla dzieci odbywają się w środy i piątki od godz. 11.00 do 12.00
-  możliwość zaszczepienia się  szczepionką  Pfizer
 
 
Na szczepienia można zapisać się poprzez infolinię 989, 19 239 lub nr tel.: 796 360 380

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j.)
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w mieście Iłowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ
nieruchomości w skład, której wchodzi samodzielny lokal niemieszkalny wraz
z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym
czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję AI- Sztuczna Inteligencja w Edukacji

Już 27 października 2021 r. w Żagańskim Pałacu Kultury odbędzie się pierwsze tego typu wydarzenie w naszym regionie. "AI - Sztuczna Inteligencja w Edukacji. I Konferencja Liderów Oświaty   i Biznesu - Kreatywność w Przemyśle 4.0." Podczas konferencji zostanie poruszony temat kreatywności oraz sposobu integrowania biznesu i edukacji do przemysłu 4.0, odbędzie się gra integracyjna oraz dyskusja panelowa.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 19