Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

20 lat minęło jak jeden dzień!

Za nami wspaniała uroczystość 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiechlicach działającego przy Szprotawskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy Warsztatu zaprezentowali swoje umiejętności, a zaproszeni goście mimo ogromnego wzruszenia napawali się radością i szczęściem jakie bije od całego zespołu tworzącego WTZ w Wiechlicach. Na uroczystości nie zabrakło starosty Henryka Janowicza oraz Romana Śliwińskiego, członka Zarządu Powiatu Żagańskiego. 
czytaj dalej

Powiatowa Rada Seniorów o pomocy i wsparciu

W środę 20 kwietnia br., odbyło się kolejne posiedzienie Powiatowej Rady Seniorów. Z uwagi na trwający remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym, nasi wspaniali seniorzy spotkali się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z codziennym życiem seniorów w Powiecie Żagańskim. 
czytaj dalej

Informacja o odwołaniu przetargu

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
 
                                                                        
czytaj dalej

Zdrowych, pogodnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych zdrowia, uśmiechu i nadziei.
Niech rodzinne chwile wypełnią,
wzajemna życzliwość i wiara w lepsze jutro. 
 
 
Wesołego Alleluja! 
 
 
Starosta Henryk Janowicz
Zarząd Powiatu Żagańskiego
Rada Powiatu Żagańskiego
 

Skrzypce dla Małej Tęczy

Samorząd Powiatu Żagańskiego wspólnie z Radnym Powiatu Żagańskiego Piotrem Kowalskim ufundowali zespołowi Mała Tęcza skrzypce, dzięki którym Miron, Zosia, Bartek, Klaudia, Wiktoria, Ania, Lena, Zuzia i Magda rozpoczęli już naukę gry na tym instrumencie. 
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2022 roku

POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 573 z późn.zm), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 z późn.zm) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIX.8.2022   Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 marca 2022r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2022r
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2022 roku
 
 
Treść ogłoszenia w załączeniu.
czytaj dalej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

Parafie z dotacjami

Rada Powiatu Żagańskiego podczas ostatniej sesji podjęła uchwały o przekazaniu dotacji celowych dla trzech parafii w Powiecie Żagańskim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujacycm się na obszarze naszego powiatu. W czwartek 7 kwietnia br., starosta Henryk Janowicz oraz Roman Śliwiński, członek Zarządu Powiatu Żagańskiego spotkali się z proboszczami parafii w Jabłonowie, Lesznie Górnym i Dzietrzychowicach, aby podpisać stosowne dokumenty w tej sprawie. 
czytaj dalej

Nieruchomości Powiatu Żagańskiego przeznaczone do sprzedaży - Miasto Iłowa, ul. Ogrodowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 407.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 27