Pozostałe aktualności

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu dla spółek wodnych

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU POWIATU DLA SPÓŁEK WODNYCH, DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO W ROKU 2021.
czytaj dalej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu żagańskiego w roku 2021

Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:
czytaj dalej

I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

Ścieżki rowerowe to inwestycyjny priorytet

2 lutego br., Starosta Henryk Janowicz oraz Tomasz Hucał, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli dziś w spotkaniu z Jackiem Milewskim, Prezydentem Miasta Nowa Sól, a także Panią Beatą Kulczycką, Radną Województwa Lubuskiego.
czytaj dalej

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Pożarnej

29 stycznia br. starosta Henryk Janowicz wziął udział w uroczystym ślubowaniu nowych funkcjonariuszy KP PSP w Żaganiu. Podczas apelu powołany został na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG PSP w Żaganiu mł. asp. Grzegorza Irskiego.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Obręb Borowina, gm. Szprotawa Działka nr 340/2 o pow. 0,5939 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
czytaj dalej

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Skarbu państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

Dofinansowania do szkoleń dla MMŚP

 
Od 18.01.2021 r. został uruchomiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. Nabór ten jest  dedykowany WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej. Istnieje możliwość złożenia Formularza Zgłoszeniowego na studia podyplomowe, wówczas ww. ograniczenia nie mają zastosowania.
 
 
 
 
Projekt jest skierowany jest do Pracodawców i ich pracowników z powiatów:
 • krośnieńskiego,
 • nowosolskiego,
 • świebodzińskiego,
 • wschowskiego,
 • żagańskiego,
 • żarskiego,
 • zielonogórskiego
 • oraz miasta Zielona Góra.
Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektów w subregionie zielonogórskim i gorzowskim, w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosić będzie odpowiednio dla:
 • mikro przedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
 • małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
 • średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego pracownika to 10 000,00 PLN.
 
 Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie do usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  w tym:
a) usług szkoleniowych;                 b) usług doradczych;                   c) usług jednorazowych.
 
Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl 
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:
INFOLINIA: 68 329 78 54 lub 690 970 426 lub 790 770 425
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: 68 327 05 04, e-mail: konsultant@region.zgora.pl

Czas na rozwój Powiatu Żagańskiego - ankieta dla mieszkańców

Powiat Żagański przystąpił do pilotażowego projektu, dzięki któremu w partnerstwie z naszymi sąsiadami gminami Małomice, Niegosławice i Szprotawa, będziemy skuteczniej ubiegać się o wsparcie unijne i efektywniej realizować przedsięwzięcia inwestycyjne. Efekty uczestnictwa w projekcie zależą jednak od mieszkańców Powiatu Żagańskiego, których zachęcamy do wypełnienia ankiety. To pozwoli na opracowanie dalszej strategii rozwoju miejsc, w których Państwo żyjecie !
 
Ankieta, którą przygotowało Centrum Wsparcia Doradczego jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie potrwa zaledwie kilka minut. Badanie potrwa do 15 lutego br., a dzięki uzyskanym wynikom Powiat Żagański może liczyć na wsparcie w dalszym rozwoju.
 
 
Jest to pierwszy etap  projektu, w którym postawiona zostanie diagnoza dotycząca aktualnego stanu poszczególnych samorządów. Następnie rozpoczną się pracę, których efektem ma być opracowanie strategii rozwoju. Tylko dzięki głosom mieszkańców uda się ocenić potrzeby, problemy, mocne i słabe strony poszczególnych Gmin.
 
Zapraszamy zatem do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszego zdania o miejscu, w którym żyjecie. Wasze opinie pozwolą lepiej dostosować politykę samorządu do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Końcowym efektem Programu ma być powstrzymanie emigracji młodych osób i zachęcenie mieszkańców do wiązania życiowych planów właśnie z Powiatem Żagańskim

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Powiatu Żagańskiego i skarbu Państwa

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 j.t.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
oraz
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia, Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Cena wywoławcza Nieruchomości/Wadium
Godzina Przetargu
1
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/21 (użytek PsV) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną zbliżoną kształtem do trapeza, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/21 o pow. 0,1956 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio: Ponadgimnazjalnych w Iłowej).w stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/28 prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00060147/8, Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
49 230,00 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
Wadium:
4 500,00 zł
 
09.00
 
2
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/22 (użytek RVI o pow. 0,0061 ha i PsV- 0,1140 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/22 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
36 030,00 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
Wadium:
4 000,00 zł
 
9.30
3
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/32 (użytek RVI-0,1416 ha; W-RVI – 0,0087 ha; LsV- 0,0420 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną , niezagospodarowaną, nieogrodzoną o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, o konfiguracji płaskiej, porośniętej w części drzewami oraz w bliskiej odległości od granicy działki przechodzi rów co nie przeszkadza w racjonalnym jej wykorzystaniu.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/32 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
48 500,00 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
Wadium:
5 000,00 zł
10.00
 
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 01.03.2021 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.02.2021 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl;
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego) lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105, tel. 068 477 58 10.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza nieruchomości/ Wadium Godzina przetargu
1 Obręb Nowa Kopernia gm. Szprotawa, działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do działki drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt regularny w formie prostokąta o nieznacznych załamaniach. Teren równy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nr 176 o pow. 0,15 ha, stanowiąca użytek Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. KW ZG1G/00044462/4. Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz zmianą MPZP uchwalonego uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 grudnia 2018 roku, przedmiotowa działka oznaczona na rysunku planu symbolem MN – przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
55 500,00 zł
Wadium: 5 550 zł.
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
 
10.30
2 Obręb Karczówka, gmina Brzeźnica, Kształt działki nieregularny, nieruchomość częściowo uporządkowana i zagospodarowana, a w większej części niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami Przez działkę prowadzona jest droga o nawierzchni utwardzonej – brukowanej i umożliwia  dojazd z drogi publicznej do działki oznaczonej nr 219.
udział 1/3 w działce oznaczonej nr 217 o pow. 0,2089 ha stanowiąca użytek PsIV-0,1706ha, N-0,0383 ha KW – ZG1G/00010658/8
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki.
Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonym uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – obszar rolniczy
3 840,00zł
Wadium 500,00 zł
11.00
 
Przetarg odbędzie się w dniu  01.03.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.02.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega:  - wliczeniu w  poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Osobom, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. przysługuje prawo do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 23.02.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106 (po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w urzędzie) lub pod nr tel. 068 477 58 10.. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl

Załączniki