Pozostałe aktualności

Lista rankingowa projektów proponowanych do dofinansowania na realizację zadań zlecanych w 2021r.

 1. oferta Fundacji „Eudajmonia” na zadanie określone w rozdz. I pkt 1, ppkt.7 ogłoszenia o konkursie, tj. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego trybu życia osób niepełnosprawnych, w szczególności  usług asystencji osobistej
 2. oferta Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych - na zadanie określone w rozdz. I pkt 1, ppkt.5 ogłoszenia o konkursie, tj. organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
W dniu 31.05.2021r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła oferty, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym uzyskując w ocenie merytorycznej wymaganą liczbę punktów stanowiącą próg umożliwiający przyznanie dotacji. 
 
Na podstawie wyrażonych w punktach ocen Komisja Konkursowa ustaliła listę rankingową projektów proponowanych do zatwierdzenia i dofinansowania przez Zarząd Powiatu Żagańskiego: 
 1.  
  1. Liczba uzyskanych punktów: 69 pkt
  2. Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja „Eudajmonia”
  3. Nr KRS: 0000281074
  4. Siedziba: Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
  5. Nazwa zadania: „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców Powiatu Żagańskiego
  6. Kwota wnioskowana: 29 700,00 zł.
  7. Kwota dofinansowania proponowana do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu: 29 700,00 zł.
 2.  
  1. Liczba uzyskanych punktów: 47 pkt
  2. Nazwa Wnioskodawcy: Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  3. Nr KRS: 0000082868
  4. Siedziba: ul. Jesionowa3, Wiechlice, 67-300 Szprotawa
  5. Nazwa zadania: „Wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny członków Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. KRAKÓW.
  6. Kwota wnioskowana: 17 000,00 zł.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Żagańskiego ofert do realizacji w 2021r. rekomendowanych przez Komisje Konkursową. 
Protokół komisji konkursowej wraz z załącznikami w postaci kart ocen: formalnej i merytorycznej, został przekazany Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją