Pozostałe aktualności

Zarząd Powiatu Żagańskiego z absolutorium za 2020 r.

Rok 2020 był niezwykle trudny dla wszystkich samorządów. Był to czas, w którym gospodarze wszystkich Gmin, a także miast zetknęli się z niezwykle niebezpiecznym wrogiem - COVID-19. To on zmienił samorządową rzeczywistość. Wówczas należało zadbać nie tylko o siebie i swoich bliskich, ale o wszystkich mieszkańców Powiatu Żagańskiego. Należało przewartościować wszystkie podstawowe zadania realizowane przez naszą jednostkę. Wszystkie inwestycyje oraz działania kulturalne, oświatowe czy te związane z ochroną środowiska, opierały się w dużej mierze na restrykcjach związanych z pandemią koronawirusa. Podsumowując ubiegły rok, Radni Powiatu Żagańskiego zgodnie stwierdzili, że Powiat Żagański sobie poradził, na dowód czego Zarządowi Powiatu Żagańskiego udzielono wotum zaufania. 
Podczas XXIII Rady Powiatu Żagańskiego, która odbyła się dzisiaj w formie zdalnej, Radni Powiatu Żagańskiego jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Żagańskiego wotum zaufania.
Po długiej i bardzo efektywnej dyskusji, samorządowcy jednogłośnie podjęli również decyzję o udzieleniu Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2020 r.
 
- Można w wielu kwestiach się nie zgadzać, ale na tym polega budowanie dobrego rozwoju naszego samorządu, na wzajemnej dyskusji. Udzielenie Zarządowi absolutorium, a także wotum zaufania to efekt naszej dobrej współpracy, dobrze podejmowanych decyzji i dobrze wykonywanych zadań. Działamy dalej - komentuje starosta Henryk Janowicz
 
Warto zaznaczyć, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2020 r. była pozytywna, co również pozytywnie wpłynęło na podjęcie uchwały w tej sprawie przez radnych. Nadszedł etap, dzięki któremu gospodarze Powiatu Żagańskiego rozpoczynają kolejne działania na rzecz rozwoju tego regionu z zieloną kartą, którą Zarządowi przekazali radni powiatowi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją