Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 27 lipca 2021r. godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały Nr XXIV.1.2021 w sprawie zmian budżetu
 4. Podjęcie uchwały Nr XXIV.2.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2030.
 5. Podjęcie uchwały Nr XXIV.3.2021 w sprawie emisji obligacji powiatowych.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXIV.4.2021 w sprawie przekazania Gminie Szprotawa zadania Powiatu Żagańskiego prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława chrobrego w Szprotawie wraz z Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXIV.5.2021 w sprawie przyjęcia  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Szprotawa
 8. Podjęcie uchwały Nr XXIV.6.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXIV.7.2021 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Żagańskiego.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXIV.8.2021 w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2024.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXIV.9.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Żagańskiego.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXIV.10.2021 w sprawie Zmiany uchwały nr XXI.3.2021 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2021 r.  
 13. Podjęcie uchwały Nr XXIV.11.2021 w sprawie Zmiany uchwały nr XIX.4.2021 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Domu Dziecka nr 1 w Szprotawie.
 14. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 15. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
 
 /-/ Sebastian Galasiak 
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją