Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego wyznaczonych do bezpłatnego użyczenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309.2021
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
WYZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA
na czas określony tj. do 31.12.2021 r.
na rzecz Powiatowego Domu Dziecka nr 1 w Szprotawie na potrzeby statutowe
Miasto Szprotawa obręb 0001 ul. Sobieskiego 69A.
 
Nieruchomość
Opis nieruchomości
Księga wieczysta
Informacje dodatkowe
Nieruchomość o pow. użytkowej 324,50 m2 wraz z częścią działki o pow. 2449 m2 oznaczonej ewidencyjnie nr 294/5 o pow. 0,5449 ha położoną w Szprotawie przy ul. Sobieskiego 69A stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego.
 
 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, stanowi teren płaski o kształcie prostokąta., nieogrodzony i uzbrojony (przez działkę przebiega sieć gazowa w sąsiedztwie sieć wodna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna). Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie: brak MPZP; obowiązuje SUiKZP przyjęty uchwałą nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.06.2000r., ostatnio zmienione Uchwałą XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013r. Obszar działki w SKiKZP oznaczony jest jako „tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej”.
ZG1G/00048176/0
Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
 
 
 
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono w dniu      22.07.2021 r.
Wykaz zdjęto dnia                    ........................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją