Pozostałe aktualności

Sztuczna inteligencja w edukacji - I Konferencja Liderów Oświaty i Przedsiębiorców

27 października w żagańskim Pałacu Książęcym odbyła się I Konferencja Liderów Oświaty i Przedsiębiorców: „AI - Sztuczna Inteligencja w edukacji. Kreatywność a Przemysł 4.0”. Jej uczestnicy, a także eksperci starali się odpowiedzieć na pytania, które stawia przed nami rozwój technologiczny, a także społeczny. Zgromadzeni na Sali Kryształowej gości ze sfer edukacji, przedsiębiorczości, wykfalifikowani specjaliści z różnych dziedzin zawodowych, a także lokalni samorządowcy dyskutowali o tym, jakie umiejętności i kwalifikacje powinny być obecnie rozwijane i w oparciu o jakie modele kształcenia należy realizować procesy edukacyjne?
 
  Projekt  "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"
 
 
 
 
Konferencję poświęconą sztucztnej inteligencji w edukacji otworzył jeden z organizatorów wydarzenia - Zbigniew Stebelski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. 
 - Podczas dzisiejszego wydarzenia łączymy przedstawicieli oświaty, samorządów i przedsiębiorców, aby przygotować się na wzywania, które dziś przed nami stoją w kontekście rozwoju technologii i Przemysłu 4.0. Chcemy, aby nasi uczniowie, po ukończeniu szkoły byli gotowi do wejścia na rynek pracy jako specjliści, którzy zasilą kadry lubuskich przedsiębiorstw. Dzisiaj przy okazji konferencji odbywają się targi edukacyjne, na które zaprosiliśmy uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Przygotowane nowinki technologiczne będą obserwować również młodsze dzieci - mówił Zbigniew Stebelski. 
 
Konferencja odbyła się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Organizatorami spotkania było również Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Miasto Żagań, Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa, Fundacja Rozwoju Efektywnej Edukacji i firma Festo. 
 
- Szkolnictwo zawodowe to niezwykle trudny element w kształceniu młodzieży. Do tego potrzeba wykwalifikowanej kadry, pracodawców, ale i uczniów, którzy chcą zdobyć zawód. Nie umniejszając kształceniu ogólnemu, my jako samorząd stawiamy sobie to wyzwanie i idziemy w kierunku modernizacji kształcenia zawodowego, jesteśmy otwarci na nowe trendy, innowacje. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą dzisiaj w konferencji, dziękuję za zaproszenie, dziękuję uczniom, którzy swoim młodszym rówieśnikom pokazują jak wygląda nauka danego przedmiotu. Liczę na owocne wnioski z dzisiejszej konferencji - mówił podczas konferencji starosta Henryk Janowicz.
 
Głos zabrała również Lubuska Kurator Oświaty, p. Ewa Rawa, która podziękowała za zaproszenie do zaangażowania się w to niezwykłe wydarzenia. Wspomniała również, że kształcenie zawodowe to niezwyke ważny element w edukacji pojawiający się już w przedszkolu, kiedy dzieci opowiadają kim chciałyby być w przyszłości. Niezaprzeczalnie wszyscy uczestnicy przyznali, że należy iść za nowymi trendami i wprowadzać innowacje edukacyjne, którą pomogą uczniom, ale również nauczycielom, bez których edukacja zawodowa nie miałaby miejsca. 
 
 - To spotkanie to połączenie nauki z biznesem, czyli to, o co nam chodziło w naszym priorytetowym projekcie reformy szkolnictwa zawodowego. Widzimy, że bez ludzi odważnych nie ma innowacji, a bez kreatywności nie ma gospodarki 4.0, – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki. Zaznaczył również, że Urząd Marszałkowski realizuje aktualnie ogromny projekt modernizacji kształcenia zawodowego. Obejmuje on kompleksowe wsparcie całego systemu kształcenia: od doradztwa zawodowego, szkoleń, praktyk i staży po modernizację bazy szkolnej. Cały projekt opiewa na kwotę 172 milionów złotych i bez wątpienia to jeden z największych programów realizowanych w Polsce. Jak podkreślił Dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek, Izba od wielu lat jest mocno zaangażowana w ten projekt. Realizuje m.in. badania predyspozycji zawodowych, szkolenia, kursy dokształcające oraz praktyki i staże w firmach dla uczniów szkół zawodowych w obu lubuskich stolicach oraz w siedmiu powiatach i  w dziesięciu gminach. 
 
Konferencja została zorganizowana w bardzo ciekawy i zaskakujący dla gości sposób. Oprócz oficjalnych wystąpień, uczestnicy, których niespodziewanie podzielono na grupy, aktywnie brali udział w konkursach i quizach, podczas których musieli zmierzyć się z nietypowymi zadaniami. Bardzo ważnymi gośćmi zorganizowanej konferencji byli sami uczniowie, o przyszłości których rozmawiano. To dla nich przygotowano szereg gier, zabaw i konkursów. Mogli oni poznać zawód strażaka i policjanta dzięki obecności pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, a także Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali gry i zabawy rozwijające kreatywność w Centrum Rozwoju Efektywnej Edukacji NIKOLA. Wszystko to obserwowali eksperci z Fundacji Rozwoju Efektywnej Edukacji. 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją