Pozostałe aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2022 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki