Pozostałe aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Uchwałą Nr 353.2021 z dnia 4 listopada 2021 r. Zarząd  Powiatu Żagańskiego zainicjował  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok  2022.
 
W uchwale określony został:
  • termin rozpoczęcia:  11 listopada 2021r.
  • termin zakończenia:  22 listopada 2021r.
  • forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu formularza na adres:  promocja@powiatzaganski.pl,
  • komórka odpowiedzialna za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały: Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
Poniżej do pobrania protokół z przeprowadzonych konsultacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki