Pozostałe aktualności

Podium dla ZSTiL

 Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. informuje, iż rozstrzygnięty został wojewódzki konkurs na najciekawszy plakat z zakresu profilaktyki stresu „Wyraź swoje emocje”. Z terenu województwa lubuskiego wpłynęły 62 prace, z których 49 spełniały wymogi regulaminu konkursu. Prace zostały wykonane różnymi technikami – rysunek, malarstwo, kolaż. Uczniowie Technikum Reklamy ZSTiL w Żaganiu zdobyli całe podium
Zakres tematyczny konkursu obejmował źródła stresu, jego skutki na nasze życie i  zdrowie oraz sposoby radzenia sobie  z nim.  Przy ocenie prac brano  pod uwagę zgodność treści pracy z tematyką konkursu, kreatywność, estetykę i samodzielność jej wykonania.
 
Z pośród 49 prac, które spełniały wymogi regulaminu konkursu Komisja Konkursowa przyznała po dwa pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz trzy  wyróżnienia.
 
Uczniowie Technikum Reklamy ZSTiL w Żaganiu zdobyli całe podium
I miejsce - Anna Specylak z klasy 3 Technikum Reklamy 
II miejsce - Patrycja Szpyrka z klasy 1 Technikum Reklamy 
III miejsce - Lidia Pachlińska z klasy 3 Technikum Reklamy 
Wyróżnienia:
Amelia Grzelak z klasy 3 technikum reklamy 
Karolina Pinkosz z klasy 3 technikum reklamy 
 
Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Opiekunem merytorycznym uczniów była pani Renata Podkidacz nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasach technikum reklamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją