Pozostałe aktualności

Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin- Chotków-etap II

Informujemy, że Powiat Żagański zrealizował inwestycję pt. 
 
„Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin- Chotków-etap II”
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
 
Głównym celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej łączącej dwie miejscowości Jelenin i Chotków przyczyniająca się do poprawy rozwoju lokalnego i warunków mieszkania na obszarach wiejskich. Na realizację operacji uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją