Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XLI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 29 listopada 2023r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej

Najserdeczniejsze życzenia dla pracowników socjalnych!

Szanowni Państwo!
 
Składamy wyrazy uznania za Państwa oddanie i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz Naszych podopiecznych.
Dziękujemy za okazywaną życzliwość, wyrozumiałość i empatię podczas codziennej pracy, która wymaga wrażliwości względem drugiego człowieka. 
 
Każdego dnia stają Państwo przed ogromnym wyzwaniem.
Tylko odpowiednia wiedza i odpowiedzialność pozwolą na przywrócenie drugiego człowieka do życiaw społeczeństwie.
Za to wszystko składamy serdeczne podziękowania. 
 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy Państwu wiary we własne możliwości, cierpliwości, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech Państwa zapał nigdy nie gaśnie, a okazana pomoc spotyka się z szacunkiem.
Dziękujemy za efektywną pracę życząc przy tym zdrowia oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
 
Henryk Janowicz
Starosta Żagański 
 
Anna Michalczuk
Wicestarosta
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego
Radosław Kwiecień
Roman Śliwińki
Mariusz Krugły

Dbajmy o nasze zdrowie psychiczne

Listopad jest miesiącem szczególnie ważnym z uwagi na nasze zdrowie. To w tym miesiącu obchodzimy światowe dni walki z cukrzycą, rzcania palenia oraz ten najważniejszy - światowy dzień zdrowia psychicznego. Z tej okazji Starostwo Powiatowe w Żaganiu zorganizowało konferencję poświęconą właśnie zdrowiu psychicznemu. Spotkanie skierowane zostało do młodych ludzi - uczniów szkół ponadpodstawowych, które pod swoimi skrzydłami ma Powiat Żagański. Z młodzieżą spotkał się Pan Marcin Łokciewicz, terapetua z Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. 
czytaj dalej

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu żagańskiego

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach  wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu żagańskiego. 
czytaj dalej

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

14 listopada br., Starostwo Powiatowe w Żaganiu zorganizowało spotkanie w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. W Żaganiu, na ulicy Warszawskiej zachęcaliśmy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, a także porad i wskazówek pielęgniarki diabetologicznej. Przy okazji wspólnie z Powiatową Stacją Saniatrno- Epidemiologiczną w Żaganiu zosrganizwaliśmy stoisko edukacyjnę w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia. 
czytaj dalej

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM w Zielonej Górze ogłosiło kolejną edycję Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie. 
czytaj dalej

Od 1 stycznia 2024 r. wizyta w referacie rejestracji pojazdów i kierowców bez elektronicznej rezerwacji!

Od 1 stycznia 2024 r. Państwa wizyta w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców odbywać się będzie bez konieczności wcześniejszego umawiania jej terminu. Wszystkie sprawy w Referacie załatwią Państwo po przyjściu do Urzędu, bez wcześniejszego umawiania elektronicznie lub telefonicznie Państwa wizyty. Obsługa odbywać się będzie zgodnie z kolejnością Państwa przybycia do urzędu, obowiązywać będzie tradycyjna kolejka.

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 miasta Szprotawa, w skład której wchodzi lokal niemieszkalny (garaż) o pow. użytkowej 33,00 m2 przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego lokatora

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 71 .2023
z dnia 08.11.2023 r.
 
 
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 miasta Szprotawa, w skład której wchodzi lokal niemieszkalny (garaż) o pow. użytkowej 33,00 m2 przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego lokatora
 
Adres nieruchomości
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Młynarska 18B – 18C
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1G/00034873/5; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako: Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Młynarska 18B – 18C; działka nr 486/2 o pow. 0,1792 ha
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkiem handlowym. Budynki na działce w zabudowie zwartej. Nieruchomość uzbrojona w sieci: wodociągową, elektryczną, gazową.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość położona na terenie, dla którego zgodnie z MPZP część terenów miasta Szprotawa przyjętego uchwałą nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24.02.2017 r. przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – mieszkaniową, ozn. na rysunku planu symbolem „UM”
Informacje o przeznaczeniu
Samodzielny lokal niemieszkalny (garaż) przeznaczony do oddania w najem o pow. 33,00 m2 na cele inne niż mieszkalne.
Wysokość stawki czynszu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem według zasad określonych w Zarządzeniu Burmistrza Szprotawy obowiązujących na terenie gminy Szprotawa.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 231,36 zł brutto.
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 09.11.2023 r.
Wykaz zdjęto:           dnia: ................................
Wykaz sporządziła:      Izabela Żywiecka
czytaj dalej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Uchwałą Nr 581.2023 z dnia 11 października 2023r. Zarząd  Powiatu Żagańskiego zainicjował  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia statutu Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim
 
 
czytaj dalej

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 roku. 
czytaj dalej