Pozostałe aktualności

Powstaje Centrum Edukacji Przeciwpożarniczej

We wtorek, 12 lipca br., podpisana została umowa z firmą COMTV.pl - Produkcja TY i Filmowa na adaptację pomieszczeń dydaktycznych Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Szprotawie na Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie. 
W salach edukacyjnych, które powstaną na terenie szprotawskiej Jednostki, realizowane będą praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Podczas prowadzonych zajęć dzieci i młodzież będą miały okazję zapoznać się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, które niebawem powstanie,  ma kluczowe znaczenie dla jakości i realnych efektów w zakresie prewencji społecznej realizowanej przez Państwową Straż Pożarną.
Koszt inwestycji  - 100.000,00 zł, a termin realizacji - do 31.10.2022 r.
Finansowanie zadania: WFOŚiGW w Zielonej Górze - 49.000,00 zł., Komenda Główna PSP - 21.000,00 zł., KP PSP w Żaganiu - 30.000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją