Komunikaty

Zmiany w obsłudze interesantów

Prosimy czytać do końca

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów Urzędu od dnia 04 listopada 2020r. wprowadza się zmianę organizacji obsługi mieszkańców.
 
Budynki Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9, Rybackiej 38 w Żaganiu oraz Kościuszki 30 w Szprotawie (poza Referatem Rejestracji Pojazdów i Kierowców), w którym przyjmowanie interesantów odbywa się na zasadzie wcześniejszej rejestracji elektronicznej) zostają zamknięte dla Interesantów. 
 
Wszystkie wnioski i sprawy należy składać w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18, telefonicznie lub drogą elektroniczną: email: starostwo@powiatzaganski.pl lub inne adresy email podane poniżej, za pośrednictwem skrzynki ePUAP /d0l805xocs/skrytka.
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 
Osoba która zamierza dokonać czynności rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu lub innej czynności zobowiązana jest:
 1. Dokonać elektronicznego zgłoszenia chęci dokonania w/w czynności na stronie www.powiatzaganski.pl.
 2. Opłatę można uiścić na miejscu kartą płatniczą.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Żaganiu z filią w Szprotawie:
 1. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail

  Ewidencja Gruntów i Budynków:
  Żagań: tel. 68 477 58 04, e-mail: Wyślij e-mail
  Szprotawa: tel. 68 376 39 32, e-mail: ewidencja.sz@powiatzaganski.pl  

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  Żagań: tel. 68 477 58 07, 68 477 58 02, e-mail: Wyślij e-mail

  Referat Nieruchomości:
  Tel. 68 477 58 03, 68 452 82 17, e-mail: Wyślij e-mail
   
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres.
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Żaganiu  z filią w Szprotawie:
 1. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

  Budownictwo:
  Żagań: tel.: 68 477 58 01, e-mail: Wyślij e-mail
  Szprotawa: tel.: 68 376 38 36, email: Wyślij e-mail

  Ochrona Środowiska:
  Tel. 68 477 79 13,  e-mail: Wyślij e-mail

  Sprawy związane z leśnictwem
  Tel. 733 006 645, e-mail: Wyślij e-mail
   
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lub e-mail na wskazany we wniosku adres.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
 1. We wszystkich sprawach konsumenckich prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
  Tel. 68 477 58 06, e-mail: Wyślij e-mail
 2. Wnioski znajdują się na stronie www.powiatzaganski.pl w zakładce Urząd  pod hasłem Co i jak w urzędzie-sprawy.
 3. Pomimo otwarcia budynku prosimy o składanie wniosków i dokumntów w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu pok. nr 18.
 4. Rozpatrzone wnioski będą odsyłane drogą pocztową lun e-mail na wskazany we wniosku adres.
Zmiany mają charakter profilaktyczny i mogą ulec zmianie, będziemy o tym informować na bieżąco. 
 
Kasa
 
Informujemy, że z dniem 17.03.2020 r. Kasa w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, przy ul. Dworcowej 39 zostaje zamknięta. Natomiast z dniem 01.04.2020 r. ulega likwidacji o czym wcześniej informowaliśmy tutaj. Opłaty komunikacyjne i geodezyjne można uiszczać kartą płatniczą w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców oraz w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.Pozostałe opłaty prosimy uiszczać na konto Powiatu, numer 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją