Powiatowy Laur Kultury

Powiatowy Laur Kultury

Rada Powiatu Żagańskiego Uchwałą Nr XIX.7.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. ustanowiła "Powiatowy Laur Kultury" - coroczne uhonorowanie w drodze konkursu, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które wniosły największy wkład w rozwój kultury na terenie Powiatu Żagańskiego. Pomysłodawcą nazwy jest Wicestarosta Marek Kopta, pomysłodawcą lauru i twórcą regulaminu –Radny Powiatu Żagańskiego Artur Niezgoda.