Lista szkół i placówek oświatowych

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
ul. Pomorska 7
68-100 Żagań
tel/fax (068) 4787680
Adresy kont pocztowych
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej
ul. Pałacowa 1
68 - 120 Iłowa
tel.(068) 3774314
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu
pl. Orląt Lwowskich
68 - 100 Żagań
tel.(068) 3772727; 3772885
fax (068) 3772885

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ("59")
ul. Gimnazjalna 13
68 - 100 Żagań
tel.(068) 3772456
fax (068) 3773391
 
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie
ul. Koszarowa 10
67 - 300 Szprotawa
tel.(068) 376 24 11;
fax (068) 376 30 28
zszsekretariat@wp.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Szprotawie
–Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Sobieskiego 69
67 - 300 Szprotawa
tel./fax (068) 3765879
soswszprotawa.powiatzaganski.pl
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu
–Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Skarbowa 19-21
68-100 Żagań
tel./fax (068) 478 77 77
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu
ul. Śląska 1
68 - 100 Żagań
tel.(068)4772900; 4772901
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie
ul. Sobieskiego 69
67 - 300 Szprotawa
tel. (068)3762249