Z życia szkół

Warsztaty terenowe licealistów

Uczniowie z Liceum im. Stefana Banacha z 60 uczniami z 5 krajów oraz koordynatorem projektu panią Agatą Słomką we wrześniu 2022 roku rozpoczęło Międzynarodowy Projekt o zrównoważonym rozwoju.  6 obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO stały się obiektem badań młodzieży. 
Polsko - Niemiecka grupa we wrześniu 2022 roku przez tydzień zamieszkała w samym sercu Parków Poczdamskich, w których odbywały się warsztaty terenowe. Obserwowali jak zmiany klimatyczne wpływają na kondycję drzew. Konsekwencje zmian klimatycznych dla światowego dziedzictwa są już dramatyczne i będą się pogłębiać w przyszłości. W ogrodach i Parkach Poczdamu odbyły się inspirujące warsztaty, podczas których uczniowie odkryli piękno parków, zagrożenia związane ze zmianą klimatu i podnosili świadomość na temat ochrony ogrodów i samodzielnego zajęcia stanowiska publicznego. Badania obiektów będą trwały do końca października a kolejnym zadaniem uczestników jest rozpowszechnienie zdobytej wiedzy oraz działanie w lokalnej społeczności na rzecz zieleni i parków, angażowanie się w kampanie klimatyczne oraz akcje , które podnoszą świadomość i edukację na temat wpływu zmian klimatycznych na dziedzictwo , które warto zachować dla przyszłych pokoleń. 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją