Pozostałe aktualności

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego

 • 24-06-2021
W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego, któremu przewodniczył Starosta Żagański Henryk Janowicz.
Głównym tematem posiedzenia było:
 1. zaplanowanie działań mających na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku, w okresie wakacji, w miejscach zbiorowego wypoczynku , w tym na terenach akwenów wodnych, obiektów sportowych itp.,
 2.  ocena stanu sanitarnego szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Powiatu Żagańskiego,
 3. omówienie sytuacji sanitarno - epidemiologicznej na terenie Powiatu Żagańskiego.
 4. przedstawienie bieżącej sytuacji w zakresie ASF,
 Informacje na temat przygotowań przekazał:
- Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Komendant Powiatowy PSP,
- Komendant Powiatowy Policji,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 
Zadania zaplanowane przez powiatowe służby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego będą polegały między innymi na przeprowadzeniu kontroli obiektów przeznaczonych do wypoczynku pod kątem przestrzegania:
 1. warunków  sanitarnych– higienicznych pomieszczeń w zależności od zorganizowanej formy wypoczynku, w tym:
 1. wyposażenia technicznego budynków (zapewnienie bieżącej ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia nieczystości),
 2. stan pomieszczeń sanitarnych,
 3. opieki medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 4. żywienia uczestników,
 5. warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
 1. Funkcjonowania obiektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, które będą kontrolowane pod kątem przestrzegania reżimu sanitarnego oraz tzw. DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka.
 2. Prowadzeniu działań prozdrowotnych związanych z letnim wypoczynkiem ukierunkowanym na:
 1. profilaktykę tytoniową,
 2. wpływ zażywania środków psychoaktywnych na zdrowie (dopalacze),
 3. zasady zdrowego żywienia (prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna),
 4. zasady higieny osobistej.
 1. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć poprzez m.in.: prezentacje multimedialne, pogadanki, zabawy ( np. rozwiązywanie krzyżówek, konkursy):
 1. pokazy sprzętu pożarniczego na imprezach kulturalnych i festynach, w tym również omówienie zasad bezpiecznego zachowania i prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych (ulotki i kolorowanki) oraz pokazy   i szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 2. propagowanie szczególnie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania                  w niebezpiecznych sytuacjach za pomocą ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz kolorowanek.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wraz z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 zostaną wzmożone przez Policję działania prewencyjne w obrębie placówek oświatowych, miejscach grupowania się młodzieży, miejsca spożywania alkoholu.
 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawił sytuację związaną z ASF na terenie Powiatu Żagańskiego oraz zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się ASF.
 
Podsumowując spotkanie Starosta Żagański Henryk Janowicz, stwierdził iż potrzebna jest mobilizacja wszystkich służb, inspekcji i straży w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Żagańskiego, w tym dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją