Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników tych lokali

  • 06-09-2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ
nieruchomości w skład, której wchodzą 3 samodzielne lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników tych lokali
 
Adres nieruchomości
Iłowa, ul. Żagańska 40
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00019315/5; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: miasto Iłowa, obręb nr 0001, arkusz mapy 0, działka 634 o pow. 0,1201 ha
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarb Państwa.
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,1201 ha w skład, której wchodzi m.in. 3 samodzielne lokale mieszkalne wraz z przynależnościami oraz 1 lokal usługowy wraz z przynależnościami
Opis nieruchomości/ lokali
Nieruchomość gruntowa zabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w skład, której wchodzi m.in.:
Lokal nr 1 położony na I piętrze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 63,9 m2. Do lokalu przynależne są: piwnica o pow. użytkowej 21,5 m2 i pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej 8,2 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 210/1000.
Lokal nr 2 położony na I piętrze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 51,2 m2. Do lokalu przynależne są: piwnica o pow. użytkowej 6,8 m2 i 2 pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej 4,4 m2 i 8,5 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 159/1000.
Lokal nr 3 położony na II piętrze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, garderoby i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 88,7 m2. Do lokalu przynależne są : piwnica o pow. użytkowej 9,9 m2 i 3 pomieszczenia gospodarcze o pow. użytkowej: 4,5 m2, 8,1 m2 i 8,1 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 267/1000.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29.03.2017 r. oznaczona jest jako strefa zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Informacja o przeznaczeniu
Lokal mieszkalny przeznaczony do oddania w najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym na cele mieszkalne.
Wysokość stawki czynszu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem lokalu według zasad określonych w Zarządzeniu nr 305.2021 z dnia 26.01.2021 r. Burmistrza Iłowej obowiązujących na terenie gminy Iłowa.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę: lokal nr 1 – 345,06 zł/ m-c; lokal nr 2 – 276,48 zł/ m-c; lokal nr 3 – 478,98 zł/ m-c
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 15 – go dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono:     dnia: 06.09.2021 r.
Wykaz zdjęto:              dnia ......................................
Wykaz sporządziła:       Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją