Pozostałe aktualności

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o wyłożeniu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

  • 24-09-2021
G.6620.8.1.2021 
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zmianami)
Starosta Żagański
zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 9, 68-100 Żagań w pokoju nr 102, w terminie od 11 października 2021 r. do 29 października 2021r. w dni robocze, w godzinach pracy urzędu (7:30–15:30) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych
 Gminy Iłowa (081004_5): Borowe, Czerna, Konin Żagański.
Gminy Żagań (081009_2): Bukowina Bobrzańska, Chrobrów, Jelenin.
Celem modernizacji w ujęciu ogólnym jest poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków.
 
   Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
   Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
   Należy ze sobą zabrać dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali. W imieniu zainteresowanych mogą występować pełnomocnicy, umocowani w formie pisemnej. 
 
STAROSTA ŻAGAŃSKI
Henryk Janowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją