Pozostałe aktualności

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 08-10-2021

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gminie Szprotawa i Gmienie Niegosławice

Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
 1. Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, prostokąt, teren równy. Na graniczy działki linia energetyczna. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy o charakterze rozproszonym – zabudowa zagrodowa jednorodzinna.

  KW – ZG1G/00044291/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 • Cena nieruchomości:                                17 000,00 zł
 • Koszty sporządzenia wyceny:                             400,00 zł
 • Koszty wznowienia granic:                            1 845,00 zł
    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono:     dnia 08.10.2021 r.
Wykaz zdjęto:     dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 1. Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka posiada funkcję terenów łąk i pastwisk.

  KW – ZG1G/00058534/1 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 • Cena nieruchomości:                                9 000,00 zł
 • Koszty sporządzenia wyceny:                             400,00 zł
 • Koszty wznowienia granic:                            1 845,00 zł
    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono:     dnia 08.10.2021 r.
Wykaz zdjęto:     dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Obręb Sieraków gm. Szprotawa działka nr 43 o pow. 0,0386 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
 1. Obręb Sieraków gm. Szprotawa działka nr 43 o pow. 0,0386 ha, oznaczona użytkiem N (nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, częściowo ogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwaloną przez Radę Miejskiej w Szprotawie z uchwałą Nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r., przedmiotowa działka posiada funkcję terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej/ jednorodzinnej.

  KW – ZG1G/00044293/8 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 • Cena nieruchomości:                                9 000,00 zł
 • Koszty sporządzenia wyceny:                             400,00 zł
 • Koszty wznowienia granic:                            1 968,00 zł
    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono:     dnia 08.10.2021 r.
Wykaz zdjęto:     dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Obręb Zimna Brzeźnica gm. Niegosławice działka nr 246/2 o pow. 0,0785 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 1. Obręb Zimna Brzeźnica gm. Niegosławice działka nr 246/2 o pow. 0,0785 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona. Grunt użytkowany – składowisko maszyn, materiałów budowlanych i różnych przedmiotów. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
  Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegosławice” przedmiotowa działka posiada funkcję terenów łąk i pastwisk.

  KW – ZG1G/00044094/3 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 • Cena nieruchomości:                                11 500,00 zł
 • Koszty sporządzenia wyceny:                             400,00 zł
 • Koszty wznowienia granic:                            2 460,00 zł
    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono:     dnia 08.10.2021 r.
Wykaz zdjęto:     dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją