Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego

  • 29-10-2021
XXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 4 listopada 2021 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały Nr XXVI.1.2021 w sprawie zmian budżetu
  4. Podjęcie uchwały Nr XXVI.2.2021 w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela z Powiatu Żagańskiego do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.
  5. Informacja z realizacji zadań oświatowych.
  6. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
  7. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
  8. Wolne wnioski i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad XXVI sesji.
/-/ Sebastian Galasiak 
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją