Komunikaty

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 • 16-05-2022
Dziś rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie żagańskim! Poniżej najważniejsze terminy oraz odnośniki do elektronicznego systemu rekrutacji.
 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
 
 • od 16.05.2022 do 21.06.2022 do godz. 15:00- rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,
 • od 16.05.2022 do 31.05.2022 do godz. 15:00- rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru, jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkół dwujęzycznych, prowadzących szkolenie sportowe, oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego, oddziały wstępne.
 • od 01.06.2022 do 14.06.2022 (II termin do 08.07.2022):
  • przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
  • przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
  • przeprowadzenie prób sprawności fizyczne
 • do 17.06.2022 (II termin do 11.07.2022)
  • publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
  • sprawdzianu kompetencji językowych
  • próby sprawności fizycznej
 • od 24.06.2022 do 13.07 2022 do godz. 15:00 – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • od 24.06.2022 do 13.07 2022 do godz. 15:00 - kandydat może zmienić szkoły lub oddziały (tzw. listę preferencji), do których kandyduje
 • 21.07.2022– ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto i listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych),
 • od 21.07.2022 do 29.07.2022 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)
 • 01.08.2022 do godz. 14:00 - publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
Rejestracja kandydatów od 16.05.2022r. należy w systemie zarejestrować swoje podanie (założyć konto i wypełnić formularz)
 
Wydrukowane i podpisane podanie przynajmniej przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru: do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00
 
 
Rekrutacja 2022
Adres internetowy elektronicznego systemu naboru:
lub
powiatzaganski.edu.com.pl
(bez www na początku)
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją