Powiatowy Laur Kultury

Powiatowy Laur Kultury

  • 23-10-2020
Rada Powiatu Żagańskiego w 2016 r. ustanowiła "Powiatowy Laur Kultury" - coroczne uhonorowanie w drodze konkursu, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które wniosły największy wkład w rozwój kultury na terenie Powiatu Żagańskiego. 
Pomysłodawcą nazwy był śp. Wicestarosta Marek Kopta, a samym pomysłodawcą lauru i twórcą regulaminu - Radny Powiatu Żagańskiego Artur Niezgoda.
 
W celu przyznania Honorowego Wyróżnienia "Powiatowego Lauru Kultury" należy złożyć odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej), w którym przedstawiona zostanie kandydatura. Następnie zbiera się Kapituła, która podejmuje decyzję w sprawie przyzania Lauru. Przewodniczy jej Cecylia Brodzińska, Radna Powiatu Żagańskiego. 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki