Elektroniczna rejestracja wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców

Pamiętaj również o obowiązku złożenia deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz o obowiązku opłaty akcyzowej.

  • 15-11-2021
Informujemy, że w celu załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym również możesz dokonać elektronicznej rejestracji wizyty, korzystając z usługi:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją