Z życia szkół

Rusza nabór do szkół średnich!

  • 12-05-2023
Wszystkich uczniów kończących ósmą klasę serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół w Powiecie Żagańskim. Mamy pełen wachlarz kierunków i możliwości, które w dalszej drodze edukacyjnej, przyniosą wiele zawodowych możliwością, spełnią Twoje oczekiwania i zaprowadzą tam, gdzie chcesz dotrzeć w przyszłości! Nasze szkoły to przede wszystkim nowoczesność, profesjonalizm i stabilizacja. 
Sprawdź i zdecyduj co chcesz w życiu robić!
 
Rejestracja kandydatów:
od 15 maja należy w systemie zarejestrować swoje podanie (założyć konto i wypełnić formularz)
 
Adres internetowego naboru do szkół:
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
  • od 15.05.2023 do 21.06.2023 do godz. 15:00 rusza rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru
  • od 15.05.2023 do 31.05.2023 do godz. 15:00 rusza rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru, jeśli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkół dwujęzycznych, prowadzących szkolenie sportowe, oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego, oddziały wstępne
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
 
od 01.06.2023 do 14.06.2023 (II termin do 07.07.2023):
• przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
• przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
• przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
 
do 16.06.2023 (II termin do 10.07.2023)
• publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
• sprawdzianu kompetencji językowych
• próby sprawności fizycznej
 
  • od 23.06.2023 do 10.07 2023 do godz. 15:00 – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • od 23.06.2023 do 10.07 2023 do godz. 15:00 kandydat może zmienić szkoły lub oddziały (tzw. listę preferencji), do których kandyduje
  • 17.07.2023 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto i listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych),
  • od 17.07.2023 do 20.07.2023 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)
  • 21.07.2023 - publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ EDUKACYJNEJ PODRÓŻY

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją